In 2016 signaleerden heel wat imkers problemen in verband met de slechte ontwikkeling en afsterven van het bijenbroed na het plaatsen van nieuwe op industriële schaal geproduceerde waswafels. Na analyses bleek de gebruikte bijenwas een sterk verhoogd gehalte aan stearinezuur en palmitinezuur te bevatten, wat wijst op de toevoeging van stearine. De toevoeging van stearine werd niet alleen in België gesignaleerd, maar ook in Duitsland en Nederland. 

Er zijn weinig literatuurgegevens beschikbaar over het effect van stearine op de ontwikkeling van het bijenbroed. Daarom heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan het ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek - gevraagd om deze onafhankelijke studie (.PDF) uit te voeren.

De resultaten tonen een sterk verhoogde sterfte van het bijenbroed wanneer stearine werd toegevoegd aan de bijenwas. Dit soort was is dus niet geschikt voor gebruik in de bijenteelt. 

Sinds de zomer van 2016 volgt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deze problematiek van zeer nabij op en werden maatregelen genomen om de gecontamineerde producten uit de handel te nemen. Er werd ook overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van de imkersbonden. De FOD zal ook aan de Europese Commissie vragen om bijkomende wettelijke maatregelen te nemen voor de import uit derde landen van bijenwas die voor de bijenteelt bestemd is. Dit om onze bijentelers, onze producenten van bijenwasraten en uiteindelijk ook onze bijenpopulaties te beschermen.

De gecontamineerde was is voornamelijk afkomstig uit China. 

Contact : apf.food@health.belgium.be