Eind maart publiceerde de FOD Volksgezondheid een rapport over de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding in België. Dit rapport geeft een stand van zaken van de kwaliteit van deze stages en de toekomstvisie op de opleiding.

In mei 2023 start een taskforce die de aanbevelingen uit het rapport zal verfijnen en concretiseren zodat een actieplan kan worden opgesteld.

De belangrijkste belanghebbenden ontvangen een uitnodiging om deel te nemen: verenigingen van de artsen-specialisten in opleiding, stagemeesters en coördinerend stagemeesters van universitaire en perifere ziekenhuizen, decanen, leden van de Hoge Raad van artsen-specialisten en huisartsen, opleidingscoördinatoren, voorzitters van de erkenningscommissies en leden van de administratie.

Meer weten?