Als u na een telefonische consultatie met uw huisarts arbeidsongeschikt wordt geacht wegens het COVID-19-virus, en u het getuigschrift per e-mail heeft ontvangen, mag u het doorsturen per mail naar attesten.certificats@health.fgov.be.

Opgelet, deze tijdelijke aanpassing van het geneeskundig getuigschrift is van toepassing voor de periode van 1 februari 2022 tot 31 maart 2022.

Voor alle andere redenen van afwezigheid dient u nog steeds het bestaande medische attest te gebruiken.  Of vraag uw arts een eMediAtt (elektronisch medisch attest) te sturen.

Meer info?

  • Omzendbrief nr. 703: Tijdelijke aanpassing van de richtlijnen inzake het geneeskundig getuigschrift voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt
  • Hou ook onze specifieke pagina omtrent het Coronavirus SARS-CoV-2 in de gaten.