De federale ministers van Volksgezondheid, Landbouw en Leefmilieu hebben op 20 april 2022 een toelating verleend voor drie veldproeven met genetisch gewijzigde mais.

De eerste veldproef (B/BE/22/V1) (.PDF) betreft genetisch gewijzigde maïs met een verhoogde resistentie tegen DNA-schade veroorzaakt door omgevingsstress. Het gaat om een kleine veldproef waarin 2 maïslijnen van 200 maïsplanten zullen worden getest.

De tweede veldproef (B/BE/22/V2) (.PDF) betreft genetisch gewijzigde maïs met verbeterde verteerbaarheid. In deze proef zullen in het veld maïsplanten worden getest die een gewijzigde samenstelling van de celwand hebben. Het gaat om een veldproef die inclusief niet-GGO tussen- en bufferrijen niet meer dan 900 m² zal bedragen.

Een derde veldproef (B/BE/22/V3) (.PDF) betreft genetisch gewijzigde maïs met verbeterde droogtetolerantie. Deze proef zal inclusief niet-GGO tussen- en bufferrijen niet meer dan 800 m² bedragen.

De proeven zullen plaatsvinden in de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren. Ze gaan uit van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en zullen drie jaar lopen.

Aan de beslissing van de bevoegde ministers gaat altijd een wettelijk vastgelegde procedure vooraf.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft van 20 januari tot en met 19 februari 2022 een publieksraadpleging over de proeven georganiseerd. De resultaten ervan werden verwerkt in een rapport voor de bevoegde ministers.

De Adviesraad voor Bioveiligheid heeft de aanvraagdossiers geëvalueerd en een gunstig advies uitgebracht. Volgens de raad is het zeer onwaarschijnlijk dat deze kleinschalige veldproeven met genetisch gewijzigde maïs schade zullen berokkenen aan de menselijke gezondheid, aan dieren of aan het milieu, als ze worden uitgevoerd volgens de voorwaarden beschreven in het dossier.
Alle informatie over de dossiers, met name het rapport van de publieksraadpleging, het advies van de Adviesraad en de toelating van de ministers, is beschikbaar op de website van de FOD.

Adviezen van de Adviesraad voor Bioveiligheid (WEB)
Algemene informatie over GGO's en raadplegingen van het publiek (HTML)