De federale ministers van Volksgezondheid, Landbouw en Leefmilieu hebben eind februari 2018 een toelating verleend voor een veldproef met genetisch gewijzigde mais. De proef vindt plaats in de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren.

De proef gaat uit van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en zal drie jaar lopen. Het doel van de onderzoekers is om meer gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van gewassen die een grotere oogstzekerheid en een hogere opbrengst bieden.

Aan de beslissing van de bevoegde ministers gaat altijd een wettelijk vastgelegde procedure vooraf.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft van 30 oktober tot en met 29 november 2017 een publieksraadpleging over de proef georganiseerd. De resultaten ervan werden verwerkt in een rapport voor de bevoegde ministers.

De Adviesraad voor Bioveiligheid heeft het aanvraagdossier geëvalueerd en een gunstig advies uitgebracht. Volgens de raad zijn de risico’s van deze kleinschalige veldproef voor de volksgezondheid en het leefmilieu verwaarloosbaar als hij wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden beschreven in het dossier.

Alle informatie over het dossier, met name het rapport van de publieksraadpleging, het advies van de Adviesraad en de toelating van de ministers, is beschikbaar op de website van de FOD.