De federale ministers van Volksgezondheid, Landbouw en Leefmilieu hebben op 02 juni 2021 een toelating verleend voor een veldproef met genetisch gewijzigde populieren. De proef zal plaatsvinden in Oost-Vlaanderen op de grens van de gemeenten Melle en Wetteren.

De proef gaat uit van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en zal vijf jaar lopen. Het doel van de onderzoekers is na te gaan of genetisch gewijzigde populieren, aangepast in de aanmaak van lignine, onder reële praktijkomstandigheden een biomassa produceren die op een veel efficiëntere manier kan worden omgezet naar glucose.

Aan de beslissing van de bevoegde ministers gaat altijd een wettelijk vastgelegde procedure vooraf.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft van 01 februari tot en met 03 maart 2021 een publieksraadpleging over de proef georganiseerd. De resultaten ervan werden verwerkt in een rapport voor de bevoegde ministers.

De Adviesraad voor Bioveiligheid heeft het aanvraagdossier geëvalueerd en een gunstig advies uitgebracht. Volgens de raad zijn de risico’s van deze kleinschalige veldproef voor de volksgezondheid en het leefmilieu verwaarloosbaar als hij wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden beschreven in het dossier.

Alle informatie over het dossier, met name het verslag van de publieksraadpleging, het advies van de Adviesraad en de toelating van de ministers, is beschikbaar op de website van de FOD.

Beslissing van de Ministers (.PDF)
Adviezen van de Adviesraad voor Bioveiligheid (WEB)
Algemene informatie over GGO's en raadplegingen van het publiek (HTML)