Tijdens de week van de patiënt zetten we de initiatieven in de schijnwerpers die patiënten helpen een actor te worden in  hun eigen gezondheid. Thema van vandaag: "U hebt het laatste word!" 

Deelnemen aan de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid van morgen.
Kwaliteitszorg ? Uw mening is belangrijk.
 
Rekening houden met de ervaringen van patiënten is van groot belang voor de kwaliteit van zorg. Is de informatie die u krijgt gemakkelijk te begrijpen? Heeft u de mogelijkheid om feedback te geven over de zorg die u ontvangt? Zijn de boodschappen van de verschillende professionals goed te begrijpen?

Uw mening over de gezondheidszorg die u ontvangt is belangrijk om het zorgstelsel te verbeteren. Door deze enquête in te vullen draagt u bij aan de verbetering van de gezondheidszorg van morgen.

De FOD Volksgezondheid wil in de toekomst systematischer de mening van patiënten verzamelen over de zorg die hen wordt geboden. Daarom wordt u uitgenodigd om twee vragenlijsten te testen en uw mening te geven over de gebruiksvriendelijkheid ervan. Laten ze u toe om correct uit te drukken wat u vindt van de zorg die u wordt aangeboden?

De eerste vragenlijst is voor iedereen. De tweede vragenlijst is specifiek bedoeld voor mensen met een chronische ziekte.
Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is enkel een kwestie van verslag doen van je ervaring. Aarzel niet om zo nodig iemand uit uw omgeving te vragen u te helpen.

Deze enquête is volledig anoniem. Er wordt geen informatie gegeven aan de zorgverleners waarmee u in contact bent. In deze fase is het enkel de bedoeling om na te gaan in hoeverre de twee voorgestelde vragenlijsten geschikte instrumenten zijn om uw ervaringen met de gezondheidszorg te meten.
 

Ik neem deel! 
 

De week van de patiënt, lopend van 17 tot 21 oktober, wil patiënten bewustmaken, informeren en helpen om een echte copiloot van hun gezondheidszorg te worden, waarbij ze inzicht krijgen in hun uitdagingen, hun voorkeuren kunnen uitdrukken en een deelgenoten kunnen worden van hun behandeling.