In 2016 heeft BAPCOC zijn aanbevelingen omtrent Lyme-borreliose geactualiseerd. Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia die door een geïnfecteerde teek kan overgedragen worden. Het voornaamste symptoom is een typische huidreactie rond de beet. Belangrijk om te weten:

 • Niet elke beet is besmettelijk (in België is slechts ongeveer 10% van de teken geïnfecteerd).
 • Een geïnfecteerde teek draagt de bacterie niet per se over.
 • Iemand die besmet wordt met de bacterie zal niet per se ziek worden.
 • De ziekte van Lyme kan efficiënt worden behandeld als de diagnose tijdig wordt gesteld.


  De informatie in de Lyme-borreliose aanbevelingen gaat over:

 • De transmissie en epidemiologie van Lyme-borreliose
 • De preventie
 • De verschillende klinische manifestaties
 • De diagnostiek in functie van het klinisch beeld
 • De doelgerichte behandeling voor elk klinisch teken
 • De diagnostische tests.

         Voornaamste boodschappen:

 • De arts dient een diagnose te stellen op basis van een grondig onderzoek.
 • Het gebruik van antibiotica is niet altijd gerechtvaardigd om patiënten van Lyme-borreliose te genezen: er bestaan verschillende vormen van de ziekte die verschillende behandelingen vereisen.
 • In geval van het “post Lyme-borreliose syndroom” (patiënten die meer dan 6 maanden na een diagnose van de ziekte van Lyme nog klachten hebben):
  • Studies toonden geen voordeel aan van langdurige of herhaalde behandelingen met antibiotica,  terwijl de patiënt wel wordt blootgesteld aan nevenwerkingen. Dit kan ook de ontwikkeling van resistente bacteriën bevorderen.
  • De arts moet ook andere diagnoses overwegen en aandacht hebben voor het verlichten van de symptomen van de patiënt. Zo kan de impact van de symptomen op het dagelijkse leven verminderd worden.
 • De terminologie “chronische ziekte van Lyme” beantwoordt niet aan een duidelijke klinische definitie en steunt niet op wetenschappelijke bewijzen. Ze zou dus niet meer gebruikt mogen worden.

Deze aanbevelingen steunen op uitgebreide wetenschappelijke literatuur en zullen regelmatig herzien worden in functie van de evolutie van deze wetenschappelijke gegevens.

De ziekte van Lyme wordt sinds 1993 op epidemiologisch vlak opgevolgd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).