Wanneer u als zorgverlener uw carrière start of als er iets verandert in uw praktijk, moet u heel wat informatie doorgeven aan verschillende overheidsinstanties (FOD Volksgezondheid, RIZIV, gemeenschappen).

Tot voor kort waren de gegevensbanken van die overheden onafhankelijk van elkaar. Nu hebben alle Belgische overheden bevoegd voor gezondheidszorg beslist om uw administratieve gegevens te bundelen in één enkele gegevensbank. U kan op een eenvoudige manier toegang verkrijgen tot uw persoonlijke administratieve gegevens in de gegevensbanken van de overheden via een beveiligde applicatie: UPPAD (Unique Portal for Professionals for Administrative Data).

Wat biedt UPPAD u?

 • toegang tot al uw gegevens op één centrale plaats via een uniek portaal, en een verwijzing naar de juiste overheid in geval van wijzigingen
 • eenvoudigere informatie-uitwisselingen tussen u en de overheden
 • kwaliteitsgarantie van de gegevensbanken van de overheden bevoegd voor gezondheidszorg
 • nuttige en gepersonaliseerde links voor iedere zorgverlener:
  • visumaanvraag
  • erkenningsaanvraag
  • informatie over uw accreditering
  • toelating voor specifieke prestaties (enkel voor vroedvrouwen)
  • beheer van uw financiële gegevens en premies
  • beheer van uw werkadressen
  • beheer van uw conventionering
  • specifieke aanvragen
  • andere nuttige informatie voor het uitvoeren van een zorgberoep
 • De verschillende overheden zullen in de toekomst steeds meer deze eengemaakte databank gebruiken om u zo één centraal toegangspunt met hoge datakwaliteit te bieden. In de toekomst zullen de overheden deze gegevens ook automatisch met elkaar uitwisselen.

Ontdek vanaf nu deze nieuwe applicatie en voer ook zelf uw gegevens in. Toen we de gegevens samenvoegden, hebben we een aantal fouten ontdekt. De meeste daarvan zijn al verbeterd. Toch kan u misschien nog lacunes ontdekken. Sommige gegevens kan u zelf bijwerken door de link te volgen. Deze wijzigingen zullen pas ten vroegste de volgende dag zichtbaar zijn. Als u op uw profiel een probleem vaststelt dat u toch niet zelf kunt corrigeren, keer dan terug naar de startpagina, klik op ‘Informatieaanvraag’ en vul het online formulier in. Wij zorgen dan voor de aanpassing van uw gegevens.

U krijgt toegang tot de applicatie ‘UPPAD’ via www.uppad.be en het eGezondheidsportaal met uw elektronische identiteitskaart en pincode, of via een gebruikersnaam en wachtwoord om een perfecte beveiliging te garanderen.

UPPAD is een initiatief van