Van 6 maart 2017 tot en met 4 mei 2017 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Federale Bijenplan 2017-2019.

Dit plan wil een antwoord bieden op de talrijke uitdagingen van het behoud van de bestuiving en de gezondheid van de bijen. Het verzamelt verschillende maatregelen die recent door de regering genomen zijn en acties die in de nabije toekomst zullen worden uitgevoerd. Het plan is samengesteld uit 8 onderdelen met als doel de imkers te helpen om de oorzaken van het probleem beter te begrijpen, de risico’s beter te beheersen en alle betrokken actoren te mobiliseren. De Task Force Bijen, waarin alle betrokken federale administraties samengebracht zijn, zal instaan voor het beheer van het plan. De verschillende hefbomen van de federale overheid - diergezondheid, productnormen, het duurzame gebruik van de biodiversiteit, volksgezondheid en het wetenschappelijk onderzoek gelinkt aan deze competenties – zullen op die manier worden gemobiliseerd.

Meer informatie vindt u vanaf 6 maart 2017 op www.consult-leefmilieu.be