Het Federale Evidence Based Netwerk (EBP) zoekt versterking voor de netwerkcoördinatie.

De netwerkcoördinatie initieert, coördineert en faciliteert de continue verbetering van de kwaliteit van de 1ste lijnsgezondheidszorg door middel van evidence-based practice. Stakeholders met elkaar verbinden, informatie uitwisselen en samenwerking stimuleren ter bevordering van een effectief en performant netwerk zijn kerntaken van de netwerkcoördinatie.

Dit alles met slechts één doel voor ogen: een onmisbaar hulpmiddel zijn binnen de klinische praktijk van zorgverstrekkers van de 1ste lijn.

Interesse?