Momenteel zijn er nep websites actief die aanbieden om nep PLF's in te vullen. Hierin worden, namens de FOD Volksgezondheid, ten onrechte privégegevens en betaling gevraagd. Deze sites komen niet van ons en vormen een poging tot fraude. 

Als u na een verblijf van meer dan 48 uur vanuit het buitenland naar België terugkeert, moet u een PLF invullen die toelaat u te identificeren en te contacteren, vooral als u in een risicogebied hebt verbleven. Dit formulier is enkel beschikbaar op volgend adres: https://travel.info-coronavirus.be/nl. Er zijn geen kosten aan verbonden en de verzamelde gegevens zijn vertrouwelijk en worden binnen 28 dagen vernietigd.

Vul geen ander document in dat om persoonlijke gegevens ​​en om betaling vraagt! Als u fraude vermoedt, stuur het verdachte bericht of de verdachte site dan door naar Meldpunt (belgie.be).
Nep websites worden zo snel mogelijk offline gehaald. Er is een klacht ingediend en deze is nu in handen van justitie.