Medex zal werkgevers documenten verzenden via de officiële elektronische brievenbus van de onderneming: snel, veilig en toegankelijk.

Dit is dezelfde e-Box dan de e-Box ontwikkeld door de FOD Sociale Zekerheid en wordt dus al gebruikt door werkgevers om documenten te ontvangen in verband met Dimona, Dmfa, …

Neem contact op met je hoofdtoegangsbeheerder om je toegang te verlenen tot de applicaties van Medex. Uiteraard alleen voor die applicaties die van belang zijn voor je organisatie. Als je organisatie geen beroep doet op Medex voor arbeidsongevallen, moet u uiteraard geen toegang vragen tot die applicatie.

Voor burgers en ambtenaren verandert er dus niets. Dit blijft per post.

Over welke documenten gaat het?

  • Afwezigheden wegens ziekte,
  • Arbeidsongevallen en
  • Vervroegde pensioneringen om medische redenen.

Deze documenten worden momenteel nog per post of per mail verstuurd naar de werkgever en zullen vanaf 15/06/2017 via de e-Box van de onderneming verstuurd worden.

Over welke documenten en informatie gaat het niet?

  • Beroepsziekten,
  • Rapporten en lijsten (SAS-rapporten en BI-rapporten) die gegenereerd worden door het online Ziekteverzuimsysteem waarop onze federale klanten beroep doen en
  • Specifieke mededelingen die niet binnen de standaardprocedures vallen.

Wil je meer informatie over

  • De e-Box van Medex?
  • Hoe je berichten van Medex kan ontvangen?
  • Contactgegevens?

Je vindt het samen met enkele hulptools (handleidingen, instructievideo en lijst met vaak gesteld vragen (FAQ)) terug op e-Box onderneming.

 

 

 

Document

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)