Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseerden de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties een raadpleging van het publiek over het ontwerprapport (2017-2020) over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België.

Het Verdrag van Aarhus geeft iedereen het recht op milieu-informatie, het recht om deel te nemen aan de besluitvorming inzake milieu en het recht om beroep aan te tekenen in milieuaangelegenheden.

Voor wat betreft het federale rapport werden de volgende opmerkingen ontvangen. Twee Belgische federaties voor milieubescherming (IEW en IEB) hebben elk een advies overhandigd over het volledige federale ontwerprapport. Er waren geen andere opmerkingen van het publiek op het federale rapport.

Raadpleeg de ontvangen opmerkingen en het federale rapport

De rapporten van de andere bevoegde overheidsinstanties en de ontvangen opmerkingen hierop zijn beschikbaar op www.aarhus.be