Op 16 april 2020 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de vergoeding van de artsen specialisten die de functie van stagemeester hebben uitgeoefend in het jaar 2019.

Vóór 2016 was er een onevenwicht in de financiering van de stagemeesters. Stagemeesters in universitaire ziekenhuizen kregen via het Budget van Financiële Middelen een vergoeding. Voor stagemeesters van artsen-specialisten in een niet-universitair milieu was er geen financiering voorzien.

Sinds 2016 maakte de Medicomut € 10 miljoen vrij voor de financiering van de stagemeesters in een niet-universitair milieu. De vergoeding bedroeg voor de jaren 2016 en 2017 € 1510.57 per effectieve maand stagebegeleiding. Deze vergoeding werd uitbetaald vanaf één assistent per maand. Dit bedroeg een forfait en was  onafhankelijk van het aantal artsen-specialisten die de stagemeester had opgeleid.

Voor het jaar 2018 werd de vergoeding opgetrokken tot € 2407.21 per maand, dankzij het bijkomend budget van € 17.79 miljoen dat door de regering werd vrijgemaakt. 

Vanaf 2019 gaat de vergoeding voor stagemeesters een volgende fase in. Het deelbudget B7A en B7B van het Budget van Financiële Middelen, goed voor € 23.79 miljoen, werd toegevoegd aan het budget van het RIZIV.

Alle stagemeesters die aan volgende criteria voldoen, kunnen een vergoeding aanvragen:

 • De stagemeester is erkend door de FOD Volksgezondheid voor een titel niveau 2 en/of 3, ongeacht of dit in een universitair of niet-universitaire setting is. Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:
  • Huisarts
  • Arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde
  • Arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde
  • Arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
  • Arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
 • De arts-specialist in opleiding heeft:
  • Een goedgekeurd stageplan
  • Een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat.

Er wordt een vergoeding uitbetaald indien u als stagemeester een of meerdere van volgende stages heeft begeleid: een stage in een universitair centrum of niet-universitair ziekenhuis, een rotatiestage, een extramurale stage, een buitenlandse stage, een specifieke stage of een wetenschappelijke stage. Voor de specifieke, buitenlandse en wetenschappelijke stages wordt de coördinerend stagemeester als stagemeester beschouwd die in aanmerking komt voor de vergoeding.

De vergoeding werd vastgelegd op € 705.98 per arts-specialist in opleiding per maand. Dit maandelijks bedrag kan proportioneel verminderd worden, rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dit een vermindering met 50%).

De stagemeester kan van 16/04/2020 t.e.m.15/07/2020 de vergoeding voor het premiejaar 2019 aanvragen bij het RIZIV via MyRiziv (externe link). Meer info vindt u op:

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/Paginas/vergoeding-stagemeesters-artsen-specialisten.aspx (externe link)

De FOD Volksgezondheid leverde de gegevens aan het RIZIV en behandelt ook de mogelijke betwistingen. Opgelet: een betwisting is enkel ontvankelijk als deze werd ingediend via MyRiziv.
 

Zie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

 

Wetgeving