Sinds 17 juli 2017 moeten fabrikanten en invoerders van e-sigaretten, zes maanden vóór de datum waarop zij hun producten op de markt willen brengen, de gegevens in verband met hun e-sigaretten en navulverpakkingen bezorgen aan de overheid. Een aantal van die gegevens (contactgegevens van de fabrikant, een kwalitatieve en kwantitatieve lijst van alle ingrediënten, informatie over de dosering en de opname van nicotine, jaarlijkse verkoopvolumes, …) worden opgenomen in de notificatielijsten.

Om het publiek en de beroepssector de kans te geven om die lijsten te raadplegen, publiceert de FOD Volksgezondheid via de link https://www.health.belgium.be/nl/notification-des-produits-de-la-e-cigarette :

  • Een positieve lijst met alle producten die voldoen aan de administratieve vereisten inzake notificatie. Deze producten mogen in de handel worden gebracht.
  • Een negatieve lijst met alle producten die niet beantwoorden aan de notificatievereisten. Deze producten mogen niet verkocht worden.

Het feit dat een product op de positieve lijst staat, wil zeker niet zeggen dat het volledig veilig is. Dit wijst er enkel op dat onze diensten bevestigen dat de producent of de invoerder zijn administratieve verplichtingen is nagekomen.
Als een bepaald product niet op deze lijsten staat, betekent dit evenmin dat het onschadelijk is voor de gezondheid. Het dossier werd misschien nog niet voor notificatie aangeboden, of de procedure loopt nog.


Er is nog te weinig geweten over de langetermijngevolgen van de elektronische sigaret. De FOD Volksgezondheid raadt niet-rokers daarom aan om eenvoudigweg niet te beginnen met de elektronische sigaret. Bent u wel roker en wenst u te stoppen? Dan klopt u best aan bij uw arts of bij een tabacoloog.

Bij twijfel over de status van een e-product, kunt u onze diensten contacteren via enottab@gezondheid.belgie.be. Geef daarbij zoveel mogelijk inlichtingen over het betreffende product en stuur indien mogelijk een foto mee.