De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu herinnert de voedingsmiddelenproducenten eraan dat ze vanaf 13 december 2016 de voedingswaarde op het etiket van hun voorverpakte voedingswaren moeten vermelden. Deze verplichting geldt niet voor bepaalde voedingsmiddelencategorieën zoals onverwerkte voeding.

 

Hoe vermeldt u de voedingswaarde correct op het etiket?

De voedingswaarde-etikettering bevat minimaal de energetische waarde en de gehaltes aan:

 • vet
 • verzadigde vetzuren
 • koolhydraten
 • suikers
 • eiwitten
 • zout

De gehaltes worden uitgedrukt per 100 g of 100 ml. De uitdrukking per portie mag, maar is niet verplicht. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen heeft een flowchart voor de industrie ontwikkeld, die moet helpen om de nieuwe regels correct toe te passen. Deze vervangt de tekst uit de reglementering uiteraard niet.

 

Wanneer moet u de voedingswaarde niet vermelden?

De voedingswaarde-etikettering is niet verplicht voor sommige voedingsmiddelencategorieën, waaronder:

 • voedingsmiddelen met weinig of geen voedingswaarde zoals specerijen en koffie;
 • onverwerkte producten zoals vruchten, groenten of vlees;
 • voedingsmiddelen die rechtstreeks door de producent in kleine hoeveelheden aan de eindverbruiker worden geleverd, of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert. 

In samenwerking met de FOD Economie en met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft de FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen de laatste categorie beschreven in een verklarend document

Wanneer  gelden deze uitzonderingen niet?

De voedingswaarde moet altijd worden vermeld voor:

 • voedingsmiddelen die met vitaminen of mineralen zijn verrijkt;
 • voedingsmiddelen waaraan voedings- en gezondheidsclaims worden toegeschreven.

Hier gelden de uitzonderingen dus niet.

 

Wat doet u met voedingsmiddelen die u voor 13 december al in voorraad had en die nog niet aan de nieuwe regels voldoen?

De voedingsmiddelen die voor 13 december in de handel zijn gebracht en die nog niet aan de nieuwe bepalingen voldoen, mogen worden verkocht zolang de voorraad strekt.

 

Meer informatie

De verplichte voedingswaarde-etikettering is de tweede fase van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. De inhoud, de uitdrukking en de presentatie van de voedingswaarde waren al eerder grondig aangepast.

Het toezicht op de naleving van deze bepalingen valt onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en van de Economische Inspectie van de FOD Economie.

Op de portaalsite van de FOD Volksgezondheid vindt u meer informatie over etikettering van levensmiddelen.