De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu is op zoek naar een nieuwe Voorzitter van het directiecomité (m/v/x).

Onze nieuwe topmanager komt aan het hoofd te staan van een organisatie met 1100 medewerkers die actief zijn binnen de domeinen gezondheid, voeding en leefmilieu. Hij of zij stuurt de directeurs-generaal en stafdirecteurs aan en legt verantwoording af aan de bevoegde ministers.

We zoeken iemand met een strategische visie, sterke managementcapaciteiten maar ook een netwerker die in staat is om samenwerkingen op te zetten met partners binnen en buiten de overheid. Dit zowel in eigen land als op internationaal niveau.

Aan het hoofd van onze organisatie inspireer je medewerkers en partners en zet je aan tot verandering. Het landschap van de  federale gezondheidsinstellingen en de manier waarop ze samenwerken is volop in beweging en de organisatie zelf evolueert naar tijd- en plaats onafhankelijk werken. Nieuwe technologieën en een kwaliteitsvolle dienstverlening gaan daarbij samen met het welzijn van de medewerkers en het verlagen van de ecologische voetafdruk van de FOD.

Wie interesse heeft kan tot 14 juni 2016 solliciteren via www.selor.be.  Op deze website kan u ook meer lezen over de job inhoud, de gevraagde competenties, de deelnemingsvoorwaarden, en het selectieproces.