In België wonen meer dan 23.000 meisjes en vrouwen die genitale verminking hebben ondergaan.  Om hen te hulp te schieten zijn er twee multidisciplinaire zorgcentra in ons land.

Eén in het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel (CeMAViE) en één in UZGent (Vrouwenkliniek). Beiden bieden holistische hulp aan vrouwen getroffen door VGV : medische, seksuologische, psychologische en chirurgische zorg (inclusief een clitorale reconstructie) die volledig wordt terugbetaald door het ziekenfonds. 

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV), wordt door GAMS België een nationale campagne gelanceerd. Het doel is vrouwen die een vrouwenbesnijdenis ondergingen kennis te laten maken met de twee -door het RIZIV- erkende multidisciplinaire zorgcentra in België.
 

Nieuwe communicatiemiddelen
·        Filmpje omtrent CeMAViE, CHU Saint-Pierre
·        Filmpje van de Vrouwenkliniek, UZ Gent
·        Meertalige Animatiefilm (beschikbaar in zes talen)
·        De brochure van de 2 erkende multidisciplinaire centra in ons land:

  
U kan de affiches en brochures bestellen bij info@gams.be. Ze worden gratis verstuurd. Gelieve uw adres aan te geven en duidelijk te maken hoeveel Nederlandstalige, Franstalige of Engelstalige brochures u wenst van de erkende multidisciplinaire centra in het UZ Gent en CeMAViE in Brussel?
De affiches zijn drietalig (FR, NL, EN).

  • UZ Vrouwenkliniek (UZ Gent) in het Nederlands
  • UZ Vrouwenkliniek (UZ Gent) en Français
  • UZ Vrouwenkliniek (UZ Gent) in English
  • CeMAViE (UMC Sint-Pieter Brussel) in het Nederlands
  • CeMAViE (CHU Saint-Pierre Bruxelles) en Français
  • CeMAViE (CHU Saint-Pierre Bruxelles) in English
  • Aantal affiches (drietalig in het NL, FR, EN)

 

·        De affiche van de campagne in 3 talen: