België is een land met complexe institutionele mechanismen. Omdat de milieubevoegdheden verdeeld zijn tussen de federale overheid en de deelstaten, is het essentieel dat de verschillende instanties samenwerken om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen op het internationale toneel.  

Milieuproblemen kennen geen grenzen. Vandaag wordt meer dan 80% van het nationale milieubeleid op internationaal of Europees niveau ontwikkeld.  Doordat de milieubevoegdheden in België verdeeld zijn, is voorafgaand technisch en politiek overleg tussen de verschillende overheden essentieel.  

Daarom werd in 1995 het Coördinatiecomité voor Internationaal Milieubeleid (CCIM), dat de bevoegde overheidsinstanties verenigt, opgericht. Alleen zo kan België met één stem spreken op het internationale toneel. 

Het secretariaat van het CCIM wordt dagelijks waargenomen door het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid. 

Wil je meer weten over de werking en taken van het CCIM? Neem dan zeker een kijkje op de pagina’s portaalsite. Je vindt er eveneens een aantal video's met korte uitleg.

Een brochure getiteld "CCIM – Eén unieke stem op de internationale milieuscène" geeft een beknopt overzicht van de kwesties die spelen in het internationale milieubeleid. De brochure gaat ook dieper in op de specifieke rol van het CCIM.  Deze brochure is beschikbaar op onze portaalsite.