Lancering van een postercampagne bij de materniteiten, Kind & Gezin consultatiebureaus en kinderopvang en bij gynaecologen en kinderartsen voor de Wereld Borstvoedingsweek (1ste tot 7de Oktober) door Federaal Borstvoedingscomité en FOD Volksgezondheid.

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan dat moeders hun pasgeborenen uitsluitend voor de eerste 6 maanden borstvoeding geven. In België volgt slechts 12% van de moeders deze aanbevelingen.  Toch zijn de voordelen van borstvoeding voor baby's, moeders en de maatschappij enorm.  Voor baby's vermindert borstvoeding het risico op infectie (gastro, bronchiolitis...), wiegendood (73% bij uitsluitend borstvoeding), allergieën, het risico van overgewicht, type 1 en 2 diabetes en bepaalde kankers.

Betere mondontwikkeling (minder orthodontische behandeling), visuele en cognitieve ontwikkeling wordt ook waargenomen.  Voor moeders bevordert het een snellere terugkeer van de baarmoeder tot zijn gewone grootte (er is minder bloedverlies, minder anemie), het vermindert het risico op postnatale depressie, het bevordert de relatie moeder-baby (er is productie van oxytocine, het liefdeshormoon, bij elke borstvoeding), het vermindert het risico van diabetes type II, borstkanker (pre- en postmenopauzale) en eierstokkanker. 

Voor de maatschappij is borstvoeding vanuit milieuoogpunt zeer interessant: de moeder produceert moedermelk op natuurlijke wijze terwijl de productie van melkpoeder voor een zwaardere ecologische voetafdruk zorgt.  Bovendien worden de verliezen van het niet geven van uitsluitend borstvoeding geschat op $341 miljard per jaar, dit bedrag is geschat door het berekenen van verliezen in verband met morbiditeit en sterfte als er geen -borstvoeding gegeven wordt (het grootste verlies als gevolg van "cognitieve verlies" wordt geschat op meer dan $285 miljard per jaar)[1].

Dit jaar is het thema van de World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) “Empower parents – enable brastfeeding”. Het begrip empowerment benoemt het geheel van de acties die ondernomen worden om toekomstige ouders en moeders te helpen, zodat ze zich gesteund voelen in hun borstvoedingsplan in onze maatschappij. Dit gaat van een eenvoudige ondersteunende blik van een persoon voor een moeder die borstvoeding geeft, tot het creëren van gunstige voorwaarden voor borstvoeding in de werkomgeving. Om op positieve wijze bij te dragen tot deze “empowerment”, hebben wij #borstvoedingikbenvoor gelanceerd, zodat moeders die borstvoeding geven, als zij dat wensen, hun ervaringen kunnen delen via Instagram. Het is een ludieke wijze om over borstvoeding te praten en om haar imago in onze maatschappij te verbeteren. Deze mama die de kleine Antek voedt, kijkt ons welwillend aan en nodigt ons uit om eens rustig na te denken over het thema borstvoeding. De website www.borstvoedingnatuurlijk.be  geeft toekomstige ouders toegang tot bijkomende informatie.