Werelddierendag is een gelegenheid om eraan te herinneren dat binnen de FOD Volksgezondheid een team van experten waakt over de gezondheid van de dieren en onder andere het Sanitair Fonds beheert, dat het mogelijk maakt op te treden bij uitbraken van een dierziekte. Ontdek in woord en beeld de rol van dit fonds.
 

Meer info vindt u hier