Vandaag is het WereldVentilatieDag #WorldVentil8Day.
 
Het betreft een jaarlijkse campagne om de bevolking te sensibiliseren  omtrent het belang van efficiënte ventilatie voor de gezondheid en het welzijn van mensen overal ter wereld.
 
Goede ventilatie heeft vele voordelen: het verbetert de kwaliteit van je slaap, helpt je te concentreren en productiever te zijn, vermindert de blootstelling aan verontreinigende stoffen,beperkt de overdracht van luchtweginfecties , enz. Gebouwventilatie is ook belangrijk om vocht- en schimmelproblemen te voorkomen, die mogelijk schadelijk zijn voor je gezondheid.
 

Ventilatie, ja. Maar zelfs in de winter?

Natuurlijk! Naast de bovengenoemde voordelen kan het ventileren van je huis in de winter helpen om je verwarmingsrekening naar beneden te halen. Dit komt doordatverschillende activiteiten (wassen, koken, douchen of zelfs gewoon ademen) de luchtvochtigheid verhogen. Vochtige lucht is moeilijker te verwarmen dan droge lucht. Als je ventileert, ververs je de lucht in de kamer, zodat je minder energie verbruikt om de kamer te verwarmen.
 
De FOD Volksgezondheid hecht veel belang aan deze problematiek: de wet ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn vierde op 6 november zijn eerste verjaardag. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de wetgeving die nodig is om deze wet uit te voeren. We mogen er trots op zijn dat België een beleid heeft ingevoerd  ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit .  Dergelijk bestaat elders in de wereld nauwelijks.


Meer informatie over:
- de World Ventil8 Day
- de binnenluchtkwaliteit