De Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL) is een consortium van richtlijnontwikkelaars in België. Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) financiert als opdrachtgevende overheid de Werkgroep. Voor de werkgroep werd aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg een expertisecel opgericht.

Momenteel zoekt de Werkgroep daarvoor twee of drie kandidaten voor een deeltijdse (m/v) functie van:
 

Wetenschappelijk medewerker expertisecel richtlijnontwikkeling/ literatuuronderzoeker

 

Interesse ?