Wetswijziging betreffende het rookverbod op publiek toegankelijke plaatsen

Recent zijn er een aantal wijzingen aangebracht in de wet van 22 december 2009. Deze wet richt zich op de algemene regeling voor rookvrije plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. De wijzigingen werden op vrijdag 5 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Rookverbod op gesloten plaatsen

Vanaf 15 april 2024 zal het voor minderjarigen strikt verboden zijn om rookkamers in horeca te betreden. Daarnaast zal gelijktijdig ook het rookverbod in het openbaar vervoer uitgebreid worden naar een verbod in al het professioneel personenvervoer. Denk daarbij aan Flixbussen, schoolbussen, taxi’s en supportersbussen.

Rookverbod op plaatsen in de openlucht

Ook op bepaalde publieke openluchtterreinen zal vanaf 31 december 2024 niet meer gerookt mogen worden. Onder toepassing van deze wijziging vallen terreinen als pretparken, kinderboerderijen, speelterreinen, dierentuinen en sportterreinen. Op deze plaatsen is het wel nog toegelaten om te roken in goed afgebakende rookzones. Belangrijk is dat deze zones op gepaste wijze gesignaleerd worden.
Vanaf 31 december 2024 geldt eveneens een rookverbod binnen een straal van 10 meter vanaf de ingangen en uitgangen van openbare bibliotheken en van bepaalde zorg- en onderwijsinstellingen. Goed gedefinieerde rookzones binnen deze 10-meter straal mogen behouden blijven tot 31 december 2028.

Inbreuken op de wetswijzigingen

De wetswijziging voorziet ook straffen voor het overtreden van de nieuwe bepalingen. Zo kunnen overtreders een boete krijgen van 208 euro tot 8000 euro.

Meer info?

Voor een meer uitgebreide toelichting, kan u de volgende websitepagina raadplegen: https://www.health.belgium.be/nl/gemeenschappelijke-informatie-en-voorschriften-3
Hierop zal binnenkort ook nog een FAQ-document gepubliceerd worden.

Bij vragen in verband met controles en sancties kan u terecht bij de inspectiedienst: apf.inspec@health.fgov.be
Bij vragen in verband met regelgeving kan u terecht bij de cel tabaks- en alcoholbeleid: apf.food@health.fgov.be