Wetswijzigingen betreffende de verkoop van tabaksproducten en alcoholische dranken

Recentelijk zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de wet van 24 januari 1977. Deze wet richt zich op de bescherming van de gezondheid van de consument van voedingsmiddelen en andere producten. Ook de verkoop van tabaksproducten en alcoholische dranken valt onder deze wetgeving.

Producten op basis van tabak en soortgelijke producten

De recente wetswijziging vereist dat detailhandelaren bij de verkoop van tabaksproducten aan personen die jonger lijken dan 25 jaar een leeftijdsbewijs vragen. Daarnaast verbiedt de wet vanaf 1 januari 2025 de verkoop van tabaksproducten via tijdelijke verkooppunten. Vanaf 1 april 2025 is het ook niet langer toegestaan om tabaksproducten uit te stallen in verkooppunten en zal het verboden zijn tabaksproducten te verkopen in winkels met een oppervlakte van 400m² of meer.

Verkoop van alcohol

De wet van 1977 bepaalt voortaan dat het verboden is om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minderjarigen. Op dit verbod geldt er een uitzondering voor bieren en wijnen, deze mogen wel geschonken en verkocht worden aan jongeren vanaf 16 jaar. De wetswijziging verduidelijkt daarbij wel dat bieren waaraan gedistilleerde drank of en aroma van een gedistilleerde drank is toegevoegd en wijn waaraan alcohol is toegevoegd niet tot deze uitzondering behoren.

Vanaf 1 juli 2024 voorziet de gewijzigde wet eveneens in:

  • Een verbod op de verkoop van alcoholische dranken via automatische distributieapparaten;
  • Een verbod op de verkoop van alcoholische dranken in ziekenhuizen (met uitzondering van niet gekoeld bier en niet-gekoelde wijn en met uitzondering van de consumptie ter plaatse in de cafetaria);
  • Een verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22 uur en 7 uur in tankstations aan snelwegen met uitzondering van het in handel brengen in de wegrestaurants met het oog op consumptie ter plaatse. Deze uitzondering houdt in dat verkopers de alcoholische dranken na de verkoop moeten openen, zodat consumptie ter plaatse kan plaatsvinden.
  •  

Inbreuken

Sancties voor het overtreden van de nieuwe bepalingen zijn voorzien in de wet.  Zo kunnen overtreders een boete krijgen van 208 euro tot 800.000 euro.

Meer info over het uitstalverbod vindt u in onze FAQ: https://www.health.belgium.be/fr/informations-et-reglementations-communes-0
Bij vragen in verband met controles en sancties kan u terecht bij de inspectiedienst: apf.inspec@health.fgov.be
Bij vragen in verband met regelgeving kan u terecht bij de cel tabaks- en alcoholbeleid: apf.food@health.fgov.be