Insecten worden dikwijls beschouwd als schadelijk voor de mens en als een echte plaag voor gewassen. Insecten kunnen daarentegen ook een duurzame bron van voedingstoffen zijn en op die manier interessant zijn voor de voedingssector. De consumptie van insecten blijft een actueel onderwerp. Hun commercialisatie is echter gereglementeerd en onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring.

Door het bestaan van een juridische onzekerheid in het toepassingsgebied van de huidige Europese wetgeving met betrekking tot Nieuwe Voedingsmiddelen (EG) Verordening nr. 258/97, hebben de Belgische overheden de commercialisatie van 10 hele insecten voor humane consumptie op het Belgische grondgebied getolereerd (zie nieuwsbericht van 11/07/2014 in dit verband).

De nieuwe Europese wetgeving, die aangenomen is op 25 november 2015 is duidelijk : alle producten op basis van insecten (niet enkel delen van insecten of extracten, maar ook hele insecten en hun bereidingen) behoren tot één van de categorieën van “Novel Food”. Doordat er geen bewijsmateriaal beschikbaar is van een significatieve gebruiksgeschiedenis in de Europese Unie voor 15 mei 1997, vereist het op de markt brengen ervan een voorafgaandelijke goedkeuring, inclusief voor de 10 insectensoorten die actueel getolereerd worden in België. Het is dus sterk aanbevolen dat de operatoren zo snel mogelijk de dossiers voor een goedkeuringsaanvraag voor deze insecten voorbereiden.

Om te antwoorden op de diverse vragen van de operatoren die actief zijn in deze sector, heeft DG Dier, Plant en Voeding een document opgesteld met vragen en antwoorden omtrent de toepassing van de wetgeving “Novel Food” met betrekking tot insecten bestemd voor menselijke consumptie en de evolutie hiervan in de volgende jaren.

-> Directe link naar de Vragen en Antwoorden

Het is uiteraard noodzakelijk om eveneens de andere voedingswetgeving die van kracht is te respecteren, zoals op het vlak van hygiëne en traceerbaarheid.

Meer informatie inzake nieuwe voedingsmiddelen:

FOD Volksgezondheid - Novel Food (in Nederlands)
Europese Commissie – Novel Foods (DG Santé, in Engels