Op 3 december 2020 vond een online event plaats over de plannen van de Franse overheid om een windmolenpark te bouwen in zee ter hoogte van Duinkerke. Dit project kan grote gevolgen hebben voor de Belgische burgers en roept een aantal vragen op rond zeezicht, scheepvaart, veiligheid en milieu. 

Het event was een initiatief van de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, de FOD Mobiliteit en de minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, naar aanleiding van de Franse publieksraadpleging (van 14 september tot 20 december 2020).
 
“La Commission nationale du débat public" van de Franse overheid heeft antwoorden geformuleerd op de vragen die gesteld werden tijdens dit event.
 
Die vragen en antwoorden, de presentatie van het online event en het verslag van de publieksraadpleging zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be