De Belgische overheidsdiensten (FOD Economie en FOD Volksgezondheid) organiseren samen met het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) een evenement op 26 maart over de substitutie van Bisphenol A (BPA) in thermisch papier.

Bisphenol A (BPA) is in de EU ingedeeld als een stof die toxische effecten heeft op ons voortplantingsvermogen en hormoonverstorend is voor mens en milieu. In december 2016 heeft de Europese Commissie besloten om het gebruik van BPA in thermisch papier in de EU te beperken. Dit verbod wordt van kracht in 2020. Als gevolg van deze beperking moeten fabrikanten van thermisch papier BPA vervangen. Maar verschillende alternatieven worden nu onderzocht omwille van mogelijke risico’s voor de gezondheid en het milieu.

De workshop is bedoeld om stakeholders uit de bevoorradingsketen van thermisch papier samen te brengen om:

  • de beschikbare alternatieven voor BPA in thermisch papier, hun gezondheids- en milieutoxiciteitsprofielen, hun reglementair statuut, technische prestaties en de noodzaak van productaanpassingen in het eindproduct te presenteren en te bespreken;
  • nieuwe alternatieven en bijbehorende testbehoeften te bespreken;
  • uitwisseling van uitdagingen evenals behoeften en kansen voor multisectoriële samenwerking om de acceptatie van duurzame alternatieven te verhogen;
  • concrete gezamenlijke volgende stappen identificeren om de ontwikkeling en acceptatie van duurzame alternatieven te bevorderen.

Het gedetailleerde programma en de praktische informatie zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie. Schrijf u in tot 15 maart 2019.