De biodiversiteit wordt bedreigd. Het aantal soorten neemt zienderogen af, zowel op het land als in de zee. Maar wat moeten we doen voor deze dier- en plantensoorten die hun habitat soms zo ver van ons vandaan hebben? Meer dan 70 % van de biodiversiteitsafdruk van België ligt buiten onze landsgrenzen en houdt rechtstreeks verband met onze invoer.

De vijf belangrijkste dreigingen voor de biodiversiteit zijn de vernietiging en de fragmentering van habitats, de invasies van exotische soorten, de overexploitatie, de vervuiling en de klimaatverandering. Al deze dreigingen hebben een link met onze consumptiegewoonten. Wij zijn permanent in interactie met de biodiversiteit door onze kleding, onze voeding, onze huisvesting, onze leefstijl en ons welzijn. Om de biodiversiteit te behouden is het nodig dat we onze consumptiegewoonten verleggen naar milieuvriendelijkere producten.

Om beter zicht te krijgen op je consumptiegewoonten en op hun impact op de natuur, kan je tot 25 december 2018 meedoen aan onze enquête: https://mijnconsumptie.bebiodiversity.be. Er werden vijf dieren uitgekozen die gaan van het minst biodiversiteitsvriendelijke profiel (het wrattenzwijn) tot het profiel van de consument die het best beseft wat er op het spel staat (het stokstaartje). Door je deelname zal je je totemdier ontdekken en een idee krijgen van hoeveel inspanningen je nog moet leveren. Je krijgt ook tips die makkelijk in je dagelijks leven kunnen worden toegepast.

Deze enquête heeft tot doel:

  • Je te tonen welke impact een simpele consumptiehandeling kan hebben op de ecosystemen en op de soorten die erin leven, vaak op duizenden kilometers hiervandaan.
  • Je tips te geven om de impact op de biodiversiteit te verminderen.
  • Ons te tonen welke profielen van burgers-consumenten bereid zijn om zich in te zetten om hun impact op de biodiversiteit te verminderen door minder en “beter” te consumeren.

Als we een beeld krijgen van de consumptietrends en van de consumptieprofielen die met deze totemdieren overeenstemmen, dan kunnen we onze volgende communicaties aan de consumenten doelgerichter maken.

Er wordt na de enquête een wedstrijd georganiseerd. Er kunnen talrijke ‘ecologische’ geschenken worden gewonnen.  Onder de hoofdprijzen zijn er een elektrische vouwfiets, een duurzame smartphone, een verblijf in de natuur... en andere duurzame cadeaus die de aanbevelingen van de #BeBiodiversity-enquête en -campagne in de praktijk brengen.

Vandaag is het biodiversiteitsverlies een uitdaging die even groot is als de klimaatverandering. Elk gebaar telt om deze ernstige dreiging te stoppen. Jezelf beter kennen door je consumentenprofiel te ontdekken, is daarin de eerste stap.

Document