De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen gemaakt omtrent het zikavirus.

 

Zikavirusepidemie in Brazilië

Sinds mei 2015 teistert een zikavirusepidemie Brazilië met snelle uitbreiding naar Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Tot op heden hebben meerdere landen of gebieden inheemse gevallen gemeld.

 

Link tussen zikavirus en schedelafwijking

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten stelden tijdens deze epidemie in oktober 2015 een toename vast van het aantal pasgeborenen met microcefalie. Microcefalie is een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is. Binnen de wetenschappelijke wereld bestaat een brede consensus over het oorzakelijk verband tussen zika en fœtale afwijkingen.

 

Mogelijke link tussen zikavirus en het syndroom van Guillain-Barré

De HGR oordeelt dat een oorzakelijk verband tussen de zikavirusepidemie en het syndroom van Guillain-Barré zeer waarschijnlijk is, hoewel de wetenschappelijke evidentie op dit moment minder overtuigend is dan voor de foetale afwijkingen.

 

Reisaanbevelingen

De beste preventie is niet te reizen naar de getroffen gebieden ofwel om zich rigoureus te beschermen tegen muggen in geval van een verblijf in deze gebieden. De Raad maakt bovendien aanbevelingen in verband met het reizen en verblijven in de getroffen gebieden en de follow-up bij terugkeer. Deze aanbevelingen richten zich tot zwangere vrouwen, vrouwen met een actieve zwangerschapswens en mannen van wie de partner zwanger is of een actieve zwangerschapswens heeft.

 

Bloedtransfusie en spermadonatie vermijden in getroffen gebieden

Gezien de vaak beperkte diagnostische middelen ter plaatse, wordt het ook aanbevolen om een bloedtransfusie en spermadonatie in de getroffen gebieden te vermijden.

 

Evolutie muggenpopulaties volgen

De Hoge Gezondheidsraad raadt de gezondheidsautoriteiten aan om aandachtig de evolutie van de muggenpopulaties (cycli, overleving, vectoren) in België te volgen, vooral voor één van de twee vectoren, Aedes albopictus, die sporadisch voorkomt in België.

 

Actuele stand van zaken

Dit advies geeft de stand van zaken weer op het moment van publicatie van het advies. De situatie in verband met besmetting met het zikavirus en de kennis hieromtrent evolueert zeer snel. Instellingen zoals het Instituut voor Tropische Geneeskunde (IMT/ITG), de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), het European Center for Disease Control (ECDC), de Centers for Disease Control (CDC) en de Haute Autorité de Santé (HAS) updaten regelmatig hun documenten die online beschikbaar zijn, vooral in verband met de evolutie van de epidemie in de getroffen landen. Wij raden dus aan deze voortdurend te raadplegen voor een actuele stand van zaken in verband met de epidemie.

 

Het volledige advies nr. 9340 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://www.health.belgium.be/nl/advies-9340-zika