Eind vorige maand werd de zonnespray ISDIN fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ uit voorzorg van de markt gehaald omdat er aanwijzingen waren dat het product een lagere beschermingsfactor zou bieden dan op de verpakking vermeld staat.

Omdat de producent van de spray in Spanje gevestigd is, voerden de Spaanse autoriteiten een onderzoek. De resultaten daarvan zijn geruststellend en bevestigen dat het product een bescherming met factor 50+ biedt. Het product is dus veilig te gebruiken en mag daarom opnieuw in ons land verkocht worden.

Het onderzoek toonde aan dat de testmethode bij bepaalde nieuwe producten zoals sprays uiteenlopende resultaten kan geven hoewel de test op een ISO-norm gebaseerd is en in heel Europa door fabrikanten, overheden en consumentenorganisaties gebruikt wordt. Dit verklaart het verschil tussen de testresultaten van fabrikant ISDIN en Test Aankoop. De FOD Volksgezondheid zal alle nuttige informatie hierover overmaken aan de Europese Commissie. Deze informatie kan nuttig zijn bij de herziening van de ISO-norm die binnenkort gepland is.

Bij de controles op cosmetica staat de veiligheid van de consument centraal. Bij twijfel of onduidelijkheid, worden producten uit voorzorg geblokkeerd. Bij gezondheidsrisico’s worden producten in beslag genomen en vernietigd.