28/03/2022 - CAB-forum 2022 programma

Het programma van het CAB-forum van 19 mei 2022 is beschikbaar. Raadpleeg het hier.


17/01/2022 - CAB-forum 2022 nieuwe datum

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA! Het CAB-forum werd omwille van de huidige coronacrisis verplaatst naar donderdag 19 mei 2022 (onder voorbehoud van wijziging naargelang het verloop van de coronacrisis).


17/12/2021 - Openbare raadpleging niet-chemische rodenticiden

ECHA heeft een openbare raadpleging betreffende niet-chemische rodenticiden gelanceerd. Het doel van deze raadpleging is om informatie te verzamelen over mogelijk beschikbare niet-chemische controle- en preventiemethoden, die effectieve alternatieven kunnen zijn voor rodenticiden die anticoagulantia bevatten (AVK rodenticiden). Deze informatie moet de Europese Commissie en de EU-lidstaten helpen te beslissen of ze de toelating van deze AVK rodenticiden moeten verlengen. De deadline om een bijdrage te leveren is 31/1/2022.


09/11/2021 - Literatuurstudie over de ontwikkeling van (kruis)resistenties tegen antimicrobiële stoffen na gebruik van biociden 

De ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica is een bekend fenomeen, waardoor grote voorzichtigheid bij het gebruik van deze medicijnen geboden is. De rol van ontsmettingsmiddelen in dit verband mag echter niet over het hoofd worden gezien. Deze biociden worden met name gebruikt voor het desinfecteren van handen of oppervlakken, en in belangrijkere mate sedert de gezondheidscrisis die aan het coronavirus gelinkt is. Daarom voerde het de Duve-instituut, op initiatief van de FOD Volksgezondheid, een literatuurstudie uit om de rol van het gebruik van deze biociden bij het ontstaan ​​van antimicrobiële resistentie te beoordelen.

Dit rapport vormt een samenvatting van het tot nu toe uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek naar de rol van biociden van producttypes 1 (menselijke hygiëne) en 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet bedoeld zijn om rechtstreeks te worden aangebracht op mens of dier). In sommige gevallen leidt resistentie tegen een biocide ook tot resistentie tegen een antibioticum of een ander biocide, een fenomeen dat kruisresistentie wordt genoemd. Het rapport is verder toegespitst op de voornaamste werkzame stoffen die voorkomen in de samenstelling van desinfectiemiddelen die in de Europese Unie zijn toegelaten. Dit zijn alcoholen, aldehydeverbindingen, waterstofperoxide, perazijnzuur, chloorhexidine, quaternaire ammoniumverbindingen, chloorafgevende verbindingen en zwakke organische zuren. Ook triclosan, een werkzame stof die in de Europese Unie niet is toegelaten in biociden, werd in dit rapport bestudeerd.

De auteurs stelden vast dat biociden inderdaad een rol speelden bij de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. De meest problematische werkzame stoffen zijn chloorhexidine, quaternaire ammoniumverbindingen en triclosan. Resistentie tegen deze desinfecterende werkzame stoffen kan ook kruisresistentie veroorzaken tegen bepaalde antibiotica zoals tetracycline, vancomycine, chlooramfenicol, ciprofloxacine, imipenem en colistine.

U kunt hier door het hele rapport bladeren of een samenvatting lezen (in het Engels).


28/09/2021 - CAB-forum 2022

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA! Het volgende CAB-forum zal op donderdag 21 april 2022 plaatsvinden.


24/09/2021 - Nieuwe bankrekening Grondstoffenfonds

Het rekeningnummer van het Grondstoffenfonds verandert op 1 oktober 2021 . Vanaf die datum worden alle facturen met betrekking tot biociden dienovereenkomstig aangepast.
 
Bankoverschrijvingen zullen op het volgende rekeningnummer moeten worden uitgevoerd:
 
IBAN : BE26 6792 0042 4329
SWIFT/BIC: PCHQBEBB


23/09/2021 - Jaarverslag Belgische biocidenmarkt

Het jaarverslag 2020 over de Belgische biocidenmarkt is beschikbaar. Opgelet: het houdt geen rekening met de tijdelijke toelatingen en registraties die in het kader van de coronacrisis werden uitgereikt. 


20/09/2021 - Zoekmachine toegelaten biociden beschikbaar

De interactieve lijst van toegelaten biociden werd vervangen door een gebruiksvriendelijkere zoekmachine die u toelaat om het statuut van een biocide vlotter te achterhalen.


13/09/2021 - New Gestautor gaat live op 14 september 2021

In navolging van ons laatste bericht, zijn we erg verheugd om U mee te delen dat de overgang van 'Gestautor' naar 'New Gestautor' – fase 2 voltooid is.
 
Vanaf morgen, 14 september, is  'New Gestautor' dan ook operationeel voor de aanmaak van accounts en, daarna, voor het indienen/verwerken van (nieuwe) aanvragen (fases 3 & 4). Om u hierbij te helpen, stellen we U een handleiding ter beschikking. Gelieve deze aandachtig te lezen.
 
De documenten om een lokale beheerder aan te duiden of te wijzigen vindt u respectievelijk hier en hier terug.


19/08/2021 - Zoekmachine toegelaten biociden

Naar aanleiding van de lancering van ons nieuw IT-platform ‘New Gestautor’, zal de interactieve lijst van toegelaten biociden vanaf 13 september niet meer onder de vorm van een Excel-bestand te raadplegen zijn. In het vervolg zal een gebruiksvriendelijkere zoekmachine u toelaten om het statuut van een biocide te achterhalen.


17/08/2021 - New Gestautor

In 2017 startten we met de overschakeling van ons huidige IT-platform, 'Gestautor', naar een volledig nieuw platform. Dat nieuwe platform wordt momenteel 'New Gestautor' genoemd. De afgelopen jaren hebben we samen met onze IT-afdeling intensief gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe IT-platform. Vandaag zijn we erg verheugd om mee te delen dat het project bijna voltooid is.

De overgang van 'Gestautor' naar 'New Gestautor' zal stapsgewijs verlopen, wat helaas ook gepaard zal gaan met enkele tijdelijke ongemakken voor onze cliënten en dienstverlening. Dit indachtig verwijzen we u graag naar ons document dat u zal informeren over alle verschillende fasen en hun gevolgen. Gelieve op te merken dat dit document constant aangepast zal worden tijdens de overschakeling.


08/07/2021 - Interactieve lijst van toegelaten biociden

De interactieve lijst van toegelaten biociden (bestand in Tableau-formaat) is weer beschikbaar.


11/06/2021 - Het CAB Forum 2021 is afgelast omwille van de COVID-19 crisis


11/06/2021 - Jaarverslag 2020

Door technische problemen is de publicatie van het jaarverslag van 2020 uitgesteld. Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongemak. Wij stellen alles in het werk om deze situatie zo snel mogelijk recht te zetten.


27/05/2021 - Interactieve lijst van toegelaten biociden

Door technische problemen is de interactieve lijst van toegelaten biociden (bestand in Tableau-formaat)  op dit ogenblik onbeschikbaar. Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongemak. Wij stellen alles in het werk om deze situatie zo snel mogelijk recht te zetten.


26/04/2021 - Rapport toxicovigilantie biociden 2020

Het Antigifcentrum voerde in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een toxicovigilantie studie uit met betrekking tot biociden. Hierbij werd de impact geanalyseerd van de COVID-19 pandemie op het aantal en de aard van de oproepen, in 2020, in verband met ontsmettingsmiddelen voor menselijke hygiëne (Producttype 1) en ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken (Producttype 2). Sinds het begin van de lockdown in het voorjaar 2020 kreeg het Antigifcentrum aanzienlijk meer oproepen binnen. De opvallendste stijger is het aantal ongevallen met ontsmettingsmiddelen : Voor type 1 biociden is er een 5-voudige stijging in het aantal oproepen ten opzichte van 2018-2019 ; voor type 2 biociden is het aantal oproepen verdubbeld. Het Antigifcentrum wordt voornamelijk gecontacteerd voor blootstellingen bij volwassenen, gevolgd door kinderen in de leeftijdsgroep van 1-4 jaar. U kan het volledige rapport hier lezen.


23/03/2021 - Interactieve lijst van toegelaten biociden

De interactieve lijst van toegelaten biociden is niet langer beschikbaar in Tableau-vorm. In afwachting van de komende lancering van de nieuwe zoekmachine die gekoppeld is aan de lijst van toegelaten biociden, kunt u haar tijdelijk raadplegen onder de vorm van een Excel-bestand met filters die transversale zoekopdrachten mogelijk maken.


21/08/2020 - Houders van tijdelijke toelatingen mogen toegelaten biociden op de Belgische markt blijven aanbieden.


24/07/2020 - Het CAB Forum 2020 wordt afgelast omwille van de COVID-19 crisis


24/06/2020Voorbereiding op het einde van de overgangsperiode van Brexit


29/05/2020Aflevering van tijdelijke PT2-toelatingen voor de bestrijding van Covid-19 wordt ook gestopt


09/04/2020 - Aflevering van tijdelijke PT1-toelatingen voor de bestrijding van Covid-19 wordt gestopt 


27/03/2020 - Lijst van tijdelijke toelatingen die zijn afgeleverd in het kader van de bestrijding van het coronavirus (Covid-19)


23/03/2020 - Covid-19 tijdelijke toelatingen


03/03/2020 - CAB Forum 2020

SAVE THE DATE! Dit jaar gaat het forum door op donderdag 22 oktober.


18/11/2019 - In quarantaine plaatsen van het ontsmettingsmiddel Surfa’safe

Het FAGG vraagt het ontsmettingsmiddel Surfa’safe in quarantaine te plaatsen omwille van de aanwezigheid van bacteriën in dit product. Dit product mag niet meer worden gebruikt en zal worden teruggeroepen door de fabrikant. In afwachting van verdere informatie en als voorzorgsmaatregel roept het FAGG op tot de onmiddellijke quarantaine van dit ontsmettingsmiddel. Het FAGG is in contact met de fabrikant en met de Franse autoriteit (l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM) en volgt de evolutie van dit dossier en de te ondernemen acties.

Context
Surfa’safe premium is een ontsmettingsmiddel dat veel wordt gebruikt in de medische sector (ziekenhuizen, medische praktijken, etc.) voor het desinfecteren van oppervlakken en niet-invasieve medische hulpmiddelen.

ANSM is door Laboratoires Anios op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de bacterie Burkholderia cepacia in verschillende loten van Surfa’safe en varianten. Deze bacterie komt van nature voor in het milieu (voornamelijk in water). Dit is een zogenaamde opportunistische bacterie, dit wil zeggen dat zij infecties kan veroorzaken bij personen met een verzwakt immuunsysteem. Het infectierisico voor de algemene bevolking is zeer laag.

Microbiologische testen worden momenteel uitgevoerd door Laboratoires Anios op al hun producten en kunnen leiden tot verdere terugroepacties als de bacterie zou worden geïdentificeerd. De eerste resultaten op een twintigtal loten wezen niet op de aanwezigheid van deze bacterie.

De oorsprong van de verontreiniging zou zijn gelinkt aan de waterleidingen van de fabriek. Laboratoires Anios desinfecteert hun watercircuits. In deze context wordt de productie opgeschort, evenals de distributie van alle producten van de fabriek Sainghin in Mélantois. Een herstart van de installatie kan alleen worden overwogen na verificatie van de oplossing van het probleem door ANSM.

Aanbevelingen voor de gebruikers
Het FAGG vraagt om de ontsmettingsmiddelen Surfa’safe premium en varianten niet langer te gebruiken en tot nader orde in quarantaine te plaatsen.

In afwachting van de volledige resultaten van deze microbiologische analyses, vraagt het FAGG, net als de Franse autoriteiten, als voorzorgsmaatregel en zoveel mogelijk, gebruikers om bij risicopopulaties, specifiek patiënten met een verzwakt immuunsysteem, de voorkeur te geven aan het gebruik van andere producten dan die uit het Anios assortiment.

Bijkomende informatie op de website van ANSM


07/10/2019 - Herinnering: bevestig uw status als gebruiker van biociden van het Gesloten Circuit


03/09/2019 - CAB Forum 2019


22/07/2019 - European Commission communication: Funding opportunities for biocides

The last working programme under Horizon 2020 (available here) has been published early July. It offers the opportunity to fund projects on innovation action on biocidal active substances/products used in facilities related to agricultural production and the agri-food chain (ex: rodenticides), with the view to substitute problematic biocides.

The relevant topic for biocides can be found on  topic number SFS-04-2019-2020 part B of the tender.

The call for applications will be open as of 15 October 2019 on this website and the deadline for submission of applications/projects is 22 January 2020.

For instance, projects could touch upon the development of new biocidal active substances/biocidal products, but also the development of non-chemical alternatives to biocides.

To find this specific programme, please click on ‘SEARCH FUNDING AND TENDERS’ in the left upper corner. Introduce the topic number (SFS-04-2019-2020) in the white box below and click on the magnifier.

By clicking on the title of the topic, you will be redirected to this part of the website where you will find all the necessary information to apply for the call. Further information may be published on this website once the call is opened.

Only the most relevant proposal(s) will be selected for the topic and that cooperation between partners is highly recommended.

We would like to highlight that BE-CA on biocides is not responsible for this tender and the opportunity offered under Horizon 2020 Framework Programme. Therefore all requests shall be directly addressed to the European Commission.


17/07/2019 - Lijst van toegelaten biociden

Om de verlenging en herpublicatie van een toelating op de lijst van ‘toegelaten producten’ te versnellen, worden aanvragers van een Europese toelating ten zeerste aangeraden volgende aanbevelingen te volgen:


09/07/2019 - Impact van BREXIT op de biocidesector

Na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zelfs zonder akkoord over de overgangsperiode met de Unie), zullen Britse leveranciers die in de Artikel 95-lijst opgenomen zijn, erop kunnen blijven staan. Dit geldt op voorwaarde dat ze een vertegenwoordiger voor de Europese Unie hebben benoemd, die naast hen op de Artikel 95-lijst zal komen te staan. Hoewel sommige leveranciers uit het Verenigd Koninkrijk al een vertegenwoordiger voor de Unie hebben aangesteld, zullen deze vertegenwoordigers pas aan de Artikel 95-lijst toegevoegd worden nadat het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk uit de Unie uitgetreden is en, indien van toepassing, de overgangsperiode afgelopen is.


29/05/2019 - Ter herinnering

Overeenkomstig artikel 11, §2 van het Koninklijk Besluit van 4/4/2019, vervalt de registratie, toelating of kennisgeving op de datum waarop de (laatste) werkzame stof wordt goedgekeurd. Als registratie-, toelatings- of kennisgevingshouders hun product op de Belgische markt willen blijven verhandelen, moeten zij ten laatste op deze goedkeuringsdatum een Europese aanvraag indienen en de vereiste retributie betalen.

Om die reden verdwijnen, op de datum van goedkeuring van de (laatste) werkzame stof, in België goedgekeurde producten van de lijst van goedgekeurde producten en verschijnen er weer op nadat de retributie voor de Europese aanvraag is betaald.


16/05/2019 - CAB Forum 2019

SAVE THE DATE! Dit jaar gaat het forum door op donderdag 24 oktober.


02/05/2019 - Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden

Het koninklijk besluit van 4 april 2019 werd gepubliceerd op 23 april 2019 en treedt in werking op 3 mei 2019. Dit besluit doet het koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de nationale toelatings- en kennisgevingsprocedures van biociden teniet. Van zodra het koninklijk besluit van 4 april 2019 in werking treedt, worden deze procedures vervangen door de registratieprocedure. Nadere informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Professionelen/Nationale procedures.


14/03/2019 - Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden zal niet worden bekendgemaakt voor 31 maart 2019.


25/02/2019 - Frauduleuze e-mails

Er circuleren momenteel frauduleuze betalingsverzoeken per e-mail. Geef daar geen gevolg aan.

De officiële betalingsverzoeken blijven wij verzenden volgens de gebruikelijke  procedures die op onze website staan. In geval van twijfel, aarzel niet om via de Helpdesk rechtstreeks contact met onze dienst op te nemen.


14/02/2019 - Nieuwe instructies van ECHA ter voorbereiding op Brexit

Het ECHA heeft nieuwe instructies gepubliceerd om ondernemingen voor te bereiden op een ‘no deal’-scenario in het vooruitzicht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019.

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, zal het ECHA van 12 tot 29 maart, 24:00 uur CET (11 p.m. lokale tijd in het Verenigd Koninkrijk) een ‘Brexit venster’ in REACH-IT openstellen om de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde registranten de mogelijkheid te geven om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren en hun REACH-registraties over te hevelen.


29/01/2019 - Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden zal niet worden bekendgemaakt voor 15 maart 2019.


21/01/2019 - Wij zullen de vorderingen van de jaarlijkse bijdrage binnenkort opsturen. Wij verzoeken u ondertussen geduld uit te oefenen.


07/01/2019 - Bevestiging van het statuut als geregistreerde gebruiker in de applicatie van het Gesloten Circuit

Het Koninklijk Besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden bepaalt dat de gebruikers van producten van het gesloten circuit hun statuut als geregistreerd gebruiker jaarlijks moeten bevestigen tegen 31 december. Dit jaar is de bevestigingstermijn echter verlengd tot 31 januari 2019.

Om hun statuut als geregistreerde gebruiker te bevestigen, moeten de gebruikers zich met hun e-mailadres en paswoord aanmelden op de applicatie van het Gesloten Circuit. Ze ontvangen geen bevestigingsmail na deze aanmelding. Als de aanmelding succesvol is verlopen, wordt het vakje ‘status use’ in het bedrijfsprofiel automatisch aangevinkt en de bevestiging vanzelf opgeslagen.

Het opstellen van een lijst van gebruikte producten in de applicatie van het Gesloten Circuit is niet meer verplicht voor de gebruikers maar wel ten zeerste aangeraden.

Het is momenteel niet mogelijk om de taalinstellingen in de applicatie van het Gesloten Circuit te wijzigen. Deze zijn immers verbonden aan de gegevens die zijn opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.


11/12/2018 - Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden zal niet in voege treden voor 1 februari 2019.


07/08/2018 - Impact van BREXIT op de biocidesector


04/05/2018 - Save the date Forum 2018


31/12/2017 - Wijziging van de retributies en de jaarlijkse bijdragen

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe bedragen voor de retributies en de jaarlijkse bijdragen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende :

  • Aanpassing van de retributies voor de Europese productaanvragen : de nieuwe retributies worden aangegeven in bijlage 2 van het nieuw koninklijk besluit van 25 december 2017.
  • Aanpassing van de berekening van de jaarlijkse bijdrage : de score die aan een product wordt toegekend en die de basis is voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage wordt afhankelijk van de indeling van het biocide in gevarencategorieën (H) volgens de CLP-wetgeving. Tot nu was deze nog gebaseerd op de gevaarzinnen (R ) volgens Richtlijn 99/45/EEG. Deze score zal in rekening worden genomen voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor het jaar 2017.  De minimumbijdrage wordt verhoogd van 300€ naar 400€.
  • Mogelijkheid voor strenger optreden bij inbreuken op de jaarlijkse aangifte of jaarlijkse bijdrage : Bij niet betaling van de jaarlijkse bijdrage of niet aangifte van de jaarlijkse hoeveelheid biociden 2 maand na een aangetekende verwittiging wordt een strengere bestraffing voorzien nl. opheffing van toelating in plaats van schorsing. Bovendien wordt er onmiddellijk gereageerd bij niet-tijdige aangifte van de jaarlijkse hoeveelheid biociden. Tot slot wordt, met het oog op een betere naleving van de wetgeving, een controlemogelijkheid ingebouwd op de juistheid van de aangifte van de jaarlijkse hoeveelheid en dit met terugwerkende kracht en met de mogelijkheid tot bestraffing bij inbreuk.