NEWS

14/03/2019 - Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden zal niet worden bekendgemaakt voor 31 maart 2019.


25/02/2019 - Frauduleuze e-mails

Er circuleren momenteel frauduleuze betalingsverzoeken per e-mail. Geef daar geen gevolg aan.

De officiële betalingsverzoeken blijven wij verzenden volgens de gebruikelijke  procedures die op onze website staan. In geval van twijfel, aarzel niet om via de Helpdesk rechtstreeks contact met onze dienst op te nemen.


14/02/2019 - Nieuwe instructies van ECHA ter voorbereiding op Brexit

Het ECHA heeft nieuwe instructies gepubliceerd om ondernemingen voor te bereiden op een ‘no deal’-scenario in het vooruitzicht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019.

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, zal het ECHA van 12 tot 29 maart, 24:00 uur CET (11 p.m. lokale tijd in het Verenigd Koninkrijk) een ‘Brexit venster’ in REACH-IT openstellen om de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde registranten de mogelijkheid te geven om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren en hun REACH-registraties over te hevelen.


29/01/2019 - Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden zal niet worden bekendgemaakt voor 15 maart 2019.


21/01/2019 - Wij zullen de vorderingen van de jaarlijkse bijdrage binnenkort opsturen. Wij verzoeken u ondertussen geduld uit te oefenen.


07/01/2019 - Bevestiging van het statuut als geregistreerde gebruiker in de applicatie van het Gesloten Circuit

Het Koninklijk Besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden bepaalt dat de gebruikers van producten van het gesloten circuit hun statuut als geregistreerd gebruiker jaarlijks moeten bevestigen tegen 31 december. Dit jaar is de bevestigingstermijn echter verlengd tot 31 januari 2019.

Om hun statuut als geregistreerde gebruiker te bevestigen, moeten de gebruikers zich met hun e-mailadres en paswoord aanmelden op de applicatie van het Gesloten Circuit. Ze ontvangen geen bevestigingsmail na deze aanmelding. Als de aanmelding succesvol is verlopen, wordt het vakje ‘status use’ in het bedrijfsprofiel automatisch aangevinkt en de bevestiging vanzelf opgeslagen.

Het opstellen van een lijst van gebruikte producten in de applicatie van het Gesloten Circuit is niet meer verplicht voor de gebruikers maar wel ten zeerste aangeraden.

Het is momenteel niet mogelijk om de taalinstellingen in de applicatie van het Gesloten Circuit te wijzigen. Deze zijn immers verbonden aan de gegevens die zijn opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.


11/12/2018 - Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van de nationale procedure en tot invoering van de registratieprocedure voor biociden zal niet in voege treden voor 1 februari 2019.


07/08/2018 - Impact van BREXIT op de biocidesector


04/05/2018 - Save the date Forum 2018


31/12/2017 - Wijziging van de retributies en de jaarlijkse bijdragen

Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe bedragen voor de retributies en de jaarlijkse bijdragen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende :

  • Aanpassing van de retributies voor de Europese productaanvragen : de nieuwe retributies worden aangegeven in bijlage 2 van het nieuw koninklijk besluit van 25 december 2017.
  • Aanpassing van de berekening van de jaarlijkse bijdrage : de score die aan een product wordt toegekend en die de basis is voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage wordt afhankelijk van de indeling van het biocide in gevarencategorieën (H) volgens de CLP-wetgeving. Tot nu was deze nog gebaseerd op de gevaarzinnen (R ) volgens Richtlijn 99/45/EEG. Deze score zal in rekening worden genomen voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor het jaar 2017.  De minimumbijdrage wordt verhoogd van 300€ naar 400€.
  • Mogelijkheid voor strenger optreden bij inbreuken op de jaarlijkse aangifte of jaarlijkse bijdrage : Bij niet betaling van de jaarlijkse bijdrage of niet aangifte van de jaarlijkse hoeveelheid biociden 2 maand na een aangetekende verwittiging wordt een strengere bestraffing voorzien nl. opheffing van toelating in plaats van schorsing. Bovendien wordt er onmiddellijk gereageerd bij niet-tijdige aangifte van de jaarlijkse hoeveelheid biociden. Tot slot wordt, met het oog op een betere naleving van de wetgeving, een controlemogelijkheid ingebouwd op de juistheid van de aangifte van de jaarlijkse hoeveelheid en dit met terugwerkende kracht en met de mogelijkheid tot bestraffing bij inbreuk.