Het gaat om bedreigingen die onlangs zijn opgedoken door de technologische voortuitgang of de bevolkingsgroei, …
Deze bedreigingen zijn nog weinig gekend omdat ze minder zichtbaar zijn dan de historische bedreigingen. Enkel door een necropsie kan immers achterhaald worden welke de exacte redenen zijn van het overlijden van een dier. Het aantal geborgen dode dieren kan echter zeer gering zijn in vergelijking met het totaal aantal gestorven dieren.

Onder die nieuwe bedreigingen vermelden we:
- marien afval
- chemische vervuiling
- ziektes
- offshore-energie
- de vangst van levende dieren
- de klimaatopwarming
- de geluidspollutie