De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, met of zonder akkoord, heeft ook een impact op de biocidesector. Daarom raden wij u aan om zich als zakelijke operator/exploitant op het gebied van biociden hierop voor te bereiden.

Bent u houder van een nationale Belgisch toelating/kennisgeving of een Europese toelating? Bent u een KMO/multinational en huidige of toekomstige aanvrager, een consultant,… of op een andere manier betrokken bij de biocidesector? Dan raden wij u aan om onderstaande websites en communicaties van de Europese Commissie en ECHA door te nemen. Deze documenten zijn opgesteld voor de Europese procedure onder Verordening (EU) No 528/2012 (BPR), maar veel van de inhoud is ook van toepassing voor de overgangsperiode, en dus ook de nationale Belgische procedure.

Zo moet bijvoorbeeld een huidige toelatingshouder/kennisgever uit het Verenigd Koninkrijk, met een nationale Belgische toelating/kennisgeving, er ook voor zorgen om een aanvraag tot wijziging toelatingshouder/kennisgever in te dienen, goed op tijd voor de BREXIT, om zo een nieuwe toelatingshouder/kennisgever met zetel binnen de Europese Unie te bekomen voor zijn nationale Belgische toelating/kennisgeving.

Na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zelfs zonder akkoord over de overgangsperiode met de Unie), zullen Britse leveranciers die in de Artikel 95-lijst opgenomen zijn, erop kunnen blijven staan. Dit geldt op voorwaarde dat ze een vertegenwoordiger voor de Europese Unie hebben benoemd, die naast hen op de Artikel 95-lijst zal komen te staan. Hoewel sommige leveranciers uit het Verenigd Koninkrijk al een vertegenwoordiger voor de Unie hebben aangesteld, zullen deze vertegenwoordigers pas aan de Artikel 95-lijst toegevoegd worden nadat het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk uit de Unie uitgetreden is en, indien van toepassing, de overgangsperiode afgelopen is.

28/11/2019 - Nieuwe instructies van ECHA ter voorbereiding op Brexit

Het ECHA heeft nieuwe instructies gepubliceerd om ondernemingen voor te bereiden op een ‘no deal’-scenario in het vooruitzicht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk op de datum van de Brexit.

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, zal het ECHA van 12 tot 29 maart, 24:00 uur CET (11 p.m. lokale tijd in het Verenigd Koninkrijk) een ‘Brexit venster’ in REACH-IT openstellen om de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde registranten de mogelijkheid te geven om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren en hun REACH-registraties over te hevelen.

Indien u specifieke vragen over de BREXIT met betrekking tot biociden heeft, kunt u contatc opnemen met onze helpdesk.

Ook als u het niet verwacht, kan de BREXIT gevolgen hebben voor uw onderneming. U heeft er dus belang bij te onderzoeken wat het voor u kan betekenen. Doe de Brexit Impact Scan en krijg tips op maat zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Voorbereiding op het einde van de overgangsperiode van Brexit
 
Sinds 1 februari 2020 trok het Verenigd Koninkrijk zich terug uit de Europese Unie en werd bijgevolg een derde land. De terugtrekkingsovereenkomst is voorzien van een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2020.
 
In deze context heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd aangaande elke belanghebbende in de biocidesector. U kunt deze mededeling terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Meer algemene informatie over de Brexit