Impact van BREXIT op de biocidesector

Op 29 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk, met of zonder een akkoord, uit de Europese Unie stappen. Ook voor de biocidesector heeft deze uittreding een impact, en daarom raden wij u aan om zich als zakelijke operator/exploitant op het gebied van biociden hierop voor te bereiden.

Bent u houder van een nationale Belgisch toelating/kennisgeving of een Europese toelating? Bent u een KMO/multinational en huidige of toekomstige aanvrager, een consultant,… of op een andere manier betrokken bij de biocidesector? Dan raden wij u aan om onderstaande websites en communicaties van de Europese Commissie en ECHA door te nemen. Deze documenten zijn opgesteld voor de Europese procedure onder Verordening (EU) No 528/2012 (BPR), maar veel van de inhoud is ook van toepassing voor de overgangsperiode, en dus ook de nationale Belgische procedure.

Zo moet bijvoorbeeld een huidige toelatingshouder/kennisgever uit het Verenigd Koninkrijk, met een nationale Belgische toelating/kennisgeving, er ook voor zorgen om een aanvraag tot wijziging toelatingshouder/kennisgever in te dienen, goed op tijd voor de BREXIT, om zo een nieuwe toelatingshouder/kennisgever met zetel binnen de Europese Unie te bekomen voor zijn nationale Belgische toelating/kennisgeving.

Nieuwe instructies van ECHA ter voorbereiding op Brexit

Het ECHA heeft nieuwe instructies gepubliceerd om ondernemingen voor te bereiden op een ‘no deal’-scenario in het vooruitzicht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019.

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, zal het ECHA van 12 tot 29 maart, 24:00 uur CET (11 p.m. lokale tijd in het Verenigd Koninkrijk) een ‘Brexit venster’ in REACH-IT openstellen om de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde registranten de mogelijkheid te geven om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren en hun REACH-registraties over te hevelen.

Indien u specifieke vragen over de BREXIT met betrekking tot biociden heeft, kunt u deze ook steeds via onze helpdesk stellen op www.helpdeskdppc.be.

Ook als u het niet verwacht, kan de BREXIT gevolgen hebben voor uw onderneming. U heeft er dus belang bij te onderzoeken wat het voor u kan betekenen. Doe de Brexit Impact Scan en krijg tips op maat zodat u zich goed kunt voorbereiden.