Impact van BREXIT op de biocidesector

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, met of zonder akkoord, heeft ook een impact op de biocidesector. Daarom raden wij u aan om zich als zakelijke operator/exploitant op het gebied van biociden hierop voor te bereiden.

Bent u houder van een nationale Belgisch toelating/kennisgeving of een Europese toelating? Bent u een KMO/multinational en huidige of toekomstige aanvrager, een consultant,… of op een andere manier betrokken bij de biocidesector? Dan raden wij u aan om onderstaande websites en communicaties van de Europese Commissie en ECHA door te nemen. Deze documenten zijn opgesteld voor de Europese procedure onder Verordening (EU) No 528/2012 (BPR), maar veel van de inhoud is ook van toepassing voor de overgangsperiode, en dus ook de nationale Belgische procedure.

Zo moet bijvoorbeeld een huidige toelatingshouder/kennisgever uit het Verenigd Koninkrijk, met een nationale Belgische toelating/kennisgeving, er ook voor zorgen om een aanvraag tot wijziging toelatingshouder/kennisgever in te dienen, goed op tijd voor de BREXIT, om zo een nieuwe toelatingshouder/kennisgever met zetel binnen de Europese Unie te bekomen voor zijn nationale Belgische toelating/kennisgeving.

Nieuwe instructies van ECHA ter voorbereiding op Brexit

Het ECHA heeft nieuwe instructies gepubliceerd om ondernemingen voor te bereiden op een ‘no deal’-scenario in het vooruitzicht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019.

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, zal het ECHA van 12 tot 29 maart, 24:00 uur CET (11 p.m. lokale tijd in het Verenigd Koninkrijk) een ‘Brexit venster’ in REACH-IT openstellen om de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde registranten de mogelijkheid te geven om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren en hun REACH-registraties over te hevelen.

Indien u specifieke vragen over de BREXIT met betrekking tot biociden heeft, kunt u deze ook steeds via onze helpdesk stellen op www.helpdeskdppc.be.

Ook als u het niet verwacht, kan de BREXIT gevolgen hebben voor uw onderneming. U heeft er dus belang bij te onderzoeken wat het voor u kan betekenen. Doe de Brexit Impact Scan en krijg tips op maat zodat u zich goed kunt voorbereiden.