Noordzeepublicaties 

Wat is de invloed van de zee op jouw leefwereld en hoe beïnvloed jij de zee door jouw dagelijkse keuzes? Je kennis hierover uitbreiden is essentieel. Via infobrochures, filmpjes en websites draagt de dienst Marien Milieu bij aan de ontwikkeling van oceaangeletterdheid.

Ons klein stukje Noordzee is één van de meest bestudeerde zeegebieden ter wereld. Wetenschappelijk on­derzoek is belangrijk voor het opvolgen van de toestand van het milieu, voor de bescher­ming en het herstel ervan en om de invloed van bepaalde activiteiten correct in te schatten. We laten geregeld studies uitvoeren en stellen plannen en maatregelenprogramma’s op.

Meer info? Duik dan in onze lijst van infobrochures, filmpjes, websites, studies en maatregelenprogramma’s.                                                                 

Nieuwsrubriek

Onze brochures en folders

Brochures:
Flyers:

Onze filmpjes

Onze websites

Onze studies en maatregelenprogramma's