De luchtkwaliteitsnormen van de Codex over welzijn op het werk zijn algemeen en transversaal en worden op twee niveaus gedefinieerd: 
  
Standaard niveau A

  • de CO2-concentratie in de ruimte is lager dan 900 ppm (wat betekent dat de CO2-concentratie 0,09% van het volume van de lucht in kwestie vertegenwoordigt)

Of   

  • er is een minimum ventilatie- of zuiveringsdebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon, waarvan ten minste 25 m³/u per aanwezige persoon verse buitenlucht is. 

Standaard niveau B

  • de CO2-concentratie in de ruimte is lager dan 1200 ppm  (wat betekent dat de CO2-concentratie 0,12% van het volume van de lucht in kwestie vertegenwoordigt)

Of  

  • er is een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon. 

Hoe hoger het debiet, hoe lager de concentraties van virussen en andere verontreinigende stoffen in de ruimte.