1. Patient Blood Management Comité (PBM)

Patient Blood Management (PBM) aims to optimize the care of patients who might need a blood transfusion. definition of PBM introduced by WHO: PBM is a patient-focused, evidence-based and systematic approach to optimize the management of patient and transfusion of blood products for quality and effective patient care.

Een ideaal PBM programma bevat een brede waaier aan administratieve en klinische PBM maatregelen. Het slagen van het programma is echter afhankelijk van veel factoren zoals de infrastructuur, personeel, middelen, … waardoor een PBM programma moet ontworpen worden volgens de lokale omstandigheden en mogelijkheden (Meybohm et al. 2017).

Het PBM Comité heeft een enquête opgesteld om de implementatie van PBM in de Belgische ziekenhuizen te meten. 
De eerste enquête werd beëindigd in 2020.  De resultaten werden voorgesteld tijdens een Webinar en zullen ook nagelezen kunnen worden in een rapport.

PBM richtlijnen, procedures en praktische tools

Ga naar deze webpagina om een groot aanbod aan informatie over PBM te raadplegen.
 

2.    Data Comité

Het doel van dit project is om de (interne) analyse van het bloedverbruik en de implementatie van Patient Blood Management (PBM) te faciliteren in elk individueel ziekenhuis en daarnaast ook het geven van feedback hierover aan de betrokken artsen, ziekenhuisdepartementen en het transfusiecomité.

Op basis van een pilootproject met een beperkt aantal ziekenhuizen zal de haalbaarheid van dit project geëvalueerd worden. De gegevens zullen verzameld worden via geanonimiseerde exporten vanuit elektronische patiëntendossiers (in samenwerking met Healthdata.be).

Indien blijkt dat er voldoende en kwaliteitsvolle data beschikbaar kunnen gesteld worden, dan zullen interactieve dashboards ontwikkeld en geïmplementeerd worden.  Hierbij zullen de gegevens op een gemakkelijk begrijpbare, toegankelijke, visuele en tijdige manier wordt gecommuniceerd.