Het NRG of Nursing Related Groups model is een groeperingsmodel dat de verpleegkundige zorgen indeelt in groepen op basis van de nationale VG-MZG gegevens. Elke groep of NRG representeert een verzameling van zorgperiodes waarin gelijkaardige zorgen worden toegediend bij de patiënt.  

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Dienst Data en Beleidsinformatie

Carmen Thieren

info.divg@health.fgov.be  > Gelieve als onderwerp NRG new te vermelden !