De NRG, Nursing Related Groups, zijn verpleegkundige zorgprofielen gecreëerd aan de hand van de VG-MZG. De principes van de NRG’s werden gepresenteerd op een studiedag op 30/09/2014. Hieronder kan u de documenten die destijds werden gepresenteerd.

De gebruikte technologie werd meer gedetailleerd uitgeschreven in een technische handleiding. Deze handleiding beschrijft de methode die gebruikt werd voor de gegevens van VG-MZG 2011. Opdat de methode eveneens voor de gegevens van VG-MZG 2013 kan gebruikt worden, worden aanvullende technische gegevens voor NRG 2013 ter beschikking gesteld. 

Vanaf 2014 worden de aanvullende gegevens in afzonderlijke bestanden aan de ziekenhuizen ter beschikking gesteld.

Hieronder kan u enkele presentaties m.b.t. NRG terugvinden:

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be