Elke operator die Nutri-Score wenst te gebruiken voor de Belgische markt moet eerst aan twee voorwaarden voldoen:

- procedure voor het verkrijgen van de licentie voor het gebruik van het merk Nutri-Score bij Santé Publique France.

 - notificatie van de gecommercialiseerde producten op de Belgische markt die het Nutri-Score logo dragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

 

Procedure voor het verkrijgen van de licentie voor het gebruik van het merk Nutri-Score bij Santé Publique France :

Voor merken die op de Belgische markt gecommercialiseerd worden : elke operator die in aanmerking komt en die het merk Nutri-Score wenst te gebruiken brengt Santé Publique France in kennis van deze intentie door zich te registreren op de website: https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/registration-for-brands-distributed-abroad-only

Deze kennisgeving omvat :

  • de identificatie van de aanvrager en  zijn activiteit
  • detailgegevens per merk,  het segment van de betrokken producten voor het gebruik van het Merk
  • het engagement van de aanvrager om de gebruiksreglement te respecteren

De documenten die het gebruik van het merk toestaan, zullen via elektronische wijze overgemaakt worden aan de operator door Santé Publique France, met ontvangstbevestiging.

Notificatie van de gecommercialiseerde producten op de Belgische markt die het Nutri-Score logo dragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

De operatoren van de voedingssector die Nutri-Score wensen te gebruiken op producten die ze commercialiseren op de Belgische markt, moeten deze producten notificeren binnen een termijn van 1 maand vanaf de vermelding op de verpakking of via e-commerce. Ze moeten hierbij gebruik maken van de rekenmodule die het mogelijk maakt de Nutri-Score van producten te berekenen en het Excel bestand met voedingswaarde gegevens van elk product die Nutri-Score zal dragen.  

Documenten die  ter beschikking worden gesteld :

 

Nog vragen? : nutri-score@health.fgov.be