Elke operator die Nutri-Score wenst te gebruiken voor de Belgische markt moet eerst aan twee voorwaarden voldoen:

- procedure voor het verkrijgen van de licentie voor het gebruik van het merk Nutri-Score bij Santé Publique France.

 - notificatie van de gecommercialiseerde producten op de Belgische markt die het Nutri-Score logo dragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

 

Procedure voor het verkrijgen van de licentie voor het gebruik van het merk Nutri-Score bij Santé Publique France :

Voor merken die op de Belgische markt gecommercialiseerd worden : elke operator die in aanmerking komt en die het merk Nutri-Score wenst te gebruiken brengt Santé Publique France in kennis van deze intentie door zich te registreren op de website: 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ns_international_registration_procedure

Deze kennisgeving omvat :

  • de identificatie van de aanvrager en  zijn activiteit
  • detailgegevens per merk,  het segment van de betrokken producten voor het gebruik van het Merk
  • het engagement van de aanvrager om de gebruiksreglement te respecteren

De documenten die het gebruik van het merk toestaan, zullen via elektronische wijze overgemaakt worden aan de operator door Santé Publique France, met ontvangstbevestiging.
 

Notificatie van de gecommercialiseerde producten op de Belgische markt die het Nutri-Score logo dragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

De operatoren van de voedingssector die Nutri-Score wensen te gebruiken op producten die ze commercialiseren op de Belgische markt, moeten deze producten notificeren binnen een termijn van 1 maand vanaf de vermelding op de verpakking of via e-commerce. Ze moeten hierbij gebruik maken van de rekenmodule die het mogelijk maakt de Nutri-Score van producten te berekenen en het Excel bestand met voedingswaarde gegevens van elk product die Nutri-Score zal dragen.  
 

Governance

De bevoegde overheden van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland hebben een transnationaal coördinatiesysteem opgezet om het gebruik van de voedingswaarde-etikettering Nutri-Score op de voorkant van verpakkingen makkelijker te maken. Die samenwerking gebeurt binnen een stuurgroep en een wetenschappelijk comité (General agreement & governance structure).
 
De stuurgroep hield zijn eerste vergadering op 25 januari 2021. Die zal de invoering en de ontplooiing van de Nutri-Score coördineren. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale overheden die belast zijn met de invoering van de Nutri-Score binnen elk land. Doel ervan is het gebruik van de Nutri-Score door de industriëlen uit de voedingssector makkelijker te maken, kleine bedrijven te helpen en de link met de consument te leggen, via de invoering van gemeenschappelijke en doeltreffende procedures.

Het wetenschappelijk comité organiseerde zijn eerste vergadering op 12 februari 2021. Zijn taak (mandate) zal erin bestaan de mogelijke evoluties van de Nutri-Score te evalueren met het oog op een grotere doeltreffendheid voor de gezondheid van de consument, in synergie met de voedingsaanbevelingen.

Link naar het voortgangsverslag over de Nutri-Score transnationaal bestuur

Link naar het jaarverslag van het Wetenschappelijk Comité Nutri-Score

Link naar het rapport "Update of the Nutri-Score algorithm"

Link naar het rapport "Update of the Nutri-Score algorithm for beverage"

Link naar het persbericht over de update van het Nutri-Score-algoritme

Link naar het persbericht over de update van het Nutri-Score-algoritme voor dranken

Links naar de verschillende verzoeken aan het Wetenschappelijk Comité, ingediend in België:

 

Documenten die  ter beschikking worden gesteld :

Nog vragen? : nutri-score@health.fgov.be