Wat is oceaanverzuring?
De verhoogde CO2-concentratie in de atmosfeer is een gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit heeft niet alleen een effect op het klimaat maar ook op de oceanen. Het teveel aan CO2 wordt deels door de oceanen opgenomen. Dit leidt tot een hogere zuurtegraad van de oceanen en vormt zo een groot potentieel gevaar voor de mariene biodiversiteit en het mariene ecosysteem.

Effecten van oceaanverzuring

Door de hogere zuurtegraad in de oceanen is er minder carbonaat beschikbaar voor organismen om hun kalkskeletten te bouwen en worden ze weker. Vooral kiezelwieren, maar ook koralen, zeesterren en schaaldieren zoals mosselen zijn gevoelig voor oceaanverzuring. Omdat kiezelwieren de basis vormen van de voedselpiramide op zee, bestaat het gevaar dat oceaanverzuring grote gevolgen kan hebben voor de voedselbevoorrading van de mens.

kiezelwieren-ProtistologieAndAquatische Ecologie-Ugent
Kiezelwieren - Protistologie&AquatischeEcologie-UGent

Aanpak

Het probleem van de verzuring wordt internationaal aangepakt en wordt in verschillende internationale fora behandeld zoals het Verdrag en het Protocol van Londen, het Biodiversiteitsverdrag, en het “Regular Process”. De dienst Marien Milieu zorgt ervoor dat Belgische standpunten binnen deze verschillende fora op elkaar afgestemd worden.