De wetenschappelijke literatuur beschrijft de preventie en het omgaan met agressie niet alleen als een prioritair thema binnen de psychiatrische, de spoedgevallen- en de geriatrische afdelingen, maar eveneens globaal binnen de ziekenhuissector.

In 2014 heeft de FOD Volksgezondheid in samenwerking met  de provinciale school voor de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) van Antwerpen, Limburg, Luik en West-Vlaanderen, een aantal opleidingen georganiseerd. De FOD heeft deze opleiding, eenmalig aangeboden aan alle Belgische ziekenhuizen volgens het concept “train-the trainer”. Raadpleeg het evaluatierapport.