De NOORDZEE, onze elfde provincie!

Het Belgische deel van de Noordzee is met zijn kleine 3.500 km² zowat een provincie groot. Dit komt neer op 0,5% van de hele Noordzee. Dat lijkt niet veel, maar zegt niets over het immense belang van het gebied. Het mariene milieu van onze Noordzee is zeer kostbaar. Bescherming en herstel is nodig, ook voorbij de grenzen van ons deeltje. De zee kent immers geen grenzen. Het uiteindelijke doel? Een propere zee vol leven!
 

© Vilda - Yves Adams, Elia, Unsplash

De dienst Marien Milieu ter bescherming van de Noordzee 

De Noordzee is van iedereen. Om haar te beschermen kan België regels vastleggen voor zijn deel van de Noordzee. Zo neemt de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, onder andere, maatregelen om de natuurlijke biodiversiteit van de Noordzee te behouden, te ondersteunen en te stimuleren. Het aanduiden van beschermde gebieden is hier een voorbeeld van. Daarnaast kunnen bedrijven, ook onder voorwaarden, vergunningen krijgen voor bepaalde activiteiten op zee, zoals windmolenparken of exploitatie van de zeebodem. Het marien ruimtelijk plan biedt een overzicht van al deze activiteiten en stemt hen, in tijd en ruimte, op elkaar af. We beschikken tevens over het materiaal om, in het geval van een ongeluk op zee, het mariene milieu te beschermen tegen vervuiling en zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van de munitiestortplaats Paardenmarkt.

Vanuit welke visie?

Het beleid van de dienst Marien Milieu streeft naar een schone, gezonde, veilige en productieve Noordzee met een weelde aan biodiversiteit. Een duurzaam gebruik van de schaarse mariene ruimte  en  oplossingen zoeken voor milieuproblemen staan hierbij centraal. Om dit te bereiken werken we samen met verschillende federale en Vlaamse overheidsdiensten, andere landen,  wetenschapsinstellingen, milieuorganisaties, belanghebbenden en alle actoren op zee.

Via publicaties en nieuwsberichten houden we je op de hoogte van wat er allemaal reilt en zeilt in en op onze Noordzee. Dankzij publieksconsultaties wordt je mening ook mee in kaart gebracht. De centrale aansturing van onze dienst valt onder de minister van Noordzee.