Onze engagementen

 

 
1. Transparantie
Via onze websites en sociale media garanderen we de transparantie van: 
 • informatie 
 • diensten 
U kunt rekenen op transparantie over: 
 • de stappen van de procedures
 • de duur ervan
2. Kwaliteit van de informatie | Duidelijkheid van de teksten
Onze informatie: 
 • is correct 
 • is betrouwbaar 
 • wordt regelmatig bijgewerkt 
Ons taalgebruik is: 
 • duidelijk 
 • precies 
 • begrijpelijk 
Ambtenaren worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.
3. Termijnen
De termijnen worden meegedeeld:
 • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving 
 • andere termijnen 
Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld. 

U kunt nagaan welke termijn voor u van toepassing is.   
4. Beschikbaarheid
U heeft de mogelijkheid om iemand te contacteren voor:
 • vragen
 • de opvolging van een dossier

Contact

Service Center Gezondheid
 • Telefoon 
  • +32 2 524 97 97 (normaal tarief)  
  • Elke werkdag, van 8 u. tot 13 u.
 • Contactformulier
 • Brief: Galileelaan 5/2 – 1210 Brussel

Social media

De procedures zijn automatisch waar mogelijk.

Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal.
U heeft er toegang toe:
 • 24 uur per dag
 • 7 dagen per week
We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen.
We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen.

We luisteren naar uw specifieke situatie. 

In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat u verkiest. 

We gebruiken gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere publieke diensten. 

We verwijzen u door naar de bevoegde dienst indien uw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.

Onze diensten zijn steeds in evolutie. 
Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.


>> Download hier de printbare PDF-versie <<