Het Directoraat Generaal Gezondheid en Werk (MEDEX) maakt deel uit van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De werkwijze van DG Gezondheid en Werk kadert in de algemene visie van de FOD. De core business van Medex is het uitvoeren van medische expertises voor haar klanten in de domeinen van verkeers- en luchtveiligheid, arbeidsgeschiktheid en evaluatie lichamelijke schade.
 
Eén globale procedure zal onafhankelijke, transparante, duurzame, objectieve en kwaliteitsvolle medische beslissingen garanderen.
 
Medex kan haar missie enkel vervullen dankzij gemotiveerde en bekwame medewerkers. Zij wil daarom ook haar welzijn waarborgen. Er moet de mogelijkheid zijn om een veelzijdige en flexibele werknemer te worden. Dit draagt bij aan de motivatie van de medewerkers en biedt hen interessante werkperspectieven. Hierdoor profileert Medex zich als een aantrekkelijke werkgever, zodat ook nieuw profielen worden aangetrokken.  
 
Medex streeft er steeds naar om in samenwerking met haar partners de klant voorop te stellen.
 
Ons doel is om voortdurend onze dienstverlening te verbeteren, vertrekkende vanuit de behoeften van onze klanten. De klant staat centraal in de vernieuwing of verbetering en de digitalisering van onze processen en producten.
  
Naast het verder uitbouwen van bestaande relaties met partners, wenst Medex ook nieuwe partnerschappen aan te gaan waarbij een optimale wisselwerking een evidentie wordt. Hierdoor tracht Medex haar werkterrein te verbreden en dichter bij de klant te komen.
In het kader van deze uitbreiding zal aandacht worden besteed aan de publicatie van of de deelname aan publicaties die gericht zijn op de studie, de preventie en de verbetering van de menselijke gezondheid in relatie tot de doelstellingen van de FOD.

Medex heeft de ambitie om dé referentie te worden op het gebied van medische expertise gerelateerd aan de specifieke kenmerken van de sociale zekerheid van de Belgische overheidsdienst en van Verkeersveiligheid. Het moet het referentiepunt zijn voor overheden, klanten en partners. Dit is ook in lijn met de One World, One Health-filosofie  van de FOD, waarin de FOD de referentie is voor gezondheid en milieu.