De termijn van het openbaar onderzoek werd verlengd tot 01-06-2024 – 12u30.

Van 8 april tot en met 1 juni (12.30u) 2024 organiseert de Franse overheid een openbaar onderzoek over de milieuvergunningsaanvraag van Éoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) en Réseau de Transport d’Électricité (RTE) om een offshore windmolenpark te bouwen voor de kust van Duinkerke. In de zone van 50 km² zullen maximaal 46 windmolens van 10 tot 16 MW gebouwd worden op monopiles. De aanvraag omvat eveneens een offshore platform voor de transmissie en onderzeese kabels.

Over de plannen om een windmolenpark te plaatsen op deze locatie werd al een eerste openbare raadpleging gehouden door “la Commission nationale du débat public” van 14 september 2020 tot en met 20 december 2020.


Bron: https://participer.eolien-en-mer-dunkerque.fr


Zoals weergegeven op de kaart ligt het geplande windmolenpark aan de Belgische grens waardoor het project ook gevolgen kan hebben voor de Belgische bevolking, economie (scheepvaart) en milieu. Het geplande windpark is gelegen in het Franse Natura 2000-gebied “Bancs des Flandres” en naast het Belgische Natura 2000-gebied “Vlaamse banken”.

De minister van Noordzee heeft er bij de Franse overheid dan ook op aangedrongen het openbaar onderzoek open te stellen voor reacties vanuit België.

De Franse overheid is ingegaan op deze vraag en werkt samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid om de Belgische stakeholders en bevolking te bereiken en te informeren.

Jouw mening telt!

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren, opmerkingen of adviezen indienen.

Op de Franse website https://participer.eolien-en-mer-dunkerque.fr/registre/enquete-emd-rte, kan je alle nuttige informatie terugvinden. Onder 'Het dossier' vind je onder andere het milieueffectbeoordelingsrapport, de niet-technische samenvatting van dit rapport en de effectbeoordelingen voor Natura 2000 (de passende beoordeling).

Onder 'Het dossier' > punt 2 'Pièces générales de l'enquête publique' > 2.3.1 'Belgique' vind je eveneens een Nederlandstalige versie van  de niet-technische samenvatting van het milieueffectbeoordelingsrapport, de effectbeoordelingen voor Natura 2000 en de uitleg over het openbaar onderzoek. Opgelet: het volledige milieueffectbeoordelingsrapport is enkel beschikbaar in het Frans onder punt 5.1 'Etude d'impact'.

Meer informatie over het geplande windmolenpark kan je ook hier terugvinden.

Reageren kan:

Reacties kunnen ook in het Nederlands ingediend worden. Latere antwoorden van de Franse overheid op deze reacties zullen enkel in het Frans opgesteld zijn.

Opgelet: Dit gaat om een openbaar onderzoek over een project van de Franse overheid.

Alvast hartelijk dank voor je inbreng!