Van 29 juni tot en met 28 september 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp-marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 (MRP) en over de strategische milieubeoordeling van het ontwerpplan.

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de ganse Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee.

Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan poogt te doen. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Het tweede MRP geldt voor de periode 2020-2026.

Resultaten van de openbare raadpleging

Via het onlineformulier op deze website werden er 145 opmerkingen ontvangen. Deze opmerkingen kwamen overwegend van burgers (133), industrie (3), belangenverenigingen (3) en een overheidsinstelling (3). Vijf indieners hebben niet gespecifieerd namens wie ze reageerden.

Schriftelijk werden er 35.830 bijdrages ontvangen, waarvan 28.850 via een petitie georganiseerd door de gemeente Knokke, 4.622 via de template van de actiegroep ‘Stop het Eiland’ en 1.045 via een petitie georganiseerd door de gemeente Koksijde. Per e-mail zijn er meer dan 15.000 bijdrages ontvangen door een campagne opgezet door WWF en 62 bijdrages van instanties en burgers.

De opmerkingen hadden vooral betrekking op:

  • Zeewering en de mogelijkheid tot het bouwen van een testeiland;
  • De goede milieutoestand en de afkeuring van de visserijmaatregelen door het Europees Parlement;
  • De zones voor commerciële en industriële activiteiten.

Op basis van al deze opmerkingen werd het marien ruimtelijk plan bijgewerkt en gefinaliseerd. Een aantal belangrijke wijzigingen die werden aangebracht aan het MRP zijn:

  • Het testeiland is niet meer voorzien in het koninklijk besluit;
  • De zone voor hernieuwbare energie “Fairybank” is vergroot;
  • De uitbreiding van 3 naar 4.5 zeemijl voor kustvisserij is niet behouden;
  • Het notatiesysteem van de coördinaten is aangepast;
  • Doordat zone C van de commerciële en industriële activiteiten in ecologisch waardevol gebied ligt, is er een extra beperking voor het gebruik van deze zone ingevoerd.

Het MRP werd op 22 mei 2019 ondertekend door de Koning en op 2 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om in werking te treden op 20 maart 2020.

Het volledige plan en alle opmerkingen

U kan de volgende documenten downloaden:

In verband met de publieksraadpleging zijn er ook verschillende documenten opgesteld:

We willen de vele participanten aan de publieksraadpleging bedanken voor hun interesse in onze Noordzee en voor de vele constructieve bijdrages die we hebben ontvangen.

Meer info over het huidige MRP (2014-2020):