Van 15 december 2016 tot en met 15 januari 2017 organiseren de Vlaamse administraties binnen het domein Leefmilieu, Natuur en Energie, de Service Public de Wallonie, Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (SPW-DGO3) en Leefmilieu Brussel - BIM voor de tweede keer een raadpleging van het publiek over de implementatie van het PRTR-Protocol in de respectievelijke gewesten.

Ieder gewest dient erop toe te zien dat de bepalingen van het Protocol worden nageleefd en milieu-informatie beschikbaar wordt gesteld voor het publiek. Over de realisatie van het Protocol wordt per gewest een afzonderlijk rapport opgesteld dat moet overgemaakt worden aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moet ieder gewest in navolging van het Protocol een openbare raadpleging organiseren over dit rapport.

Het rapport kan van 15 december 2016 tot en met 15 januari 2017 worden geraadpleegd op de volgende websites:

U vindt er meer uitleg over hoe u uw opmerkingen op deze rapporten kwijt kunt. Alle ontvangen antwoorden worden verwerkt door de betrokken administraties. Een synthese hiervan wordt in de loop van januari 2017 gepubliceerd op dezelfde websites.