Van 9 februari tot en met 9 maart 2021 organiseren de Vlaamse administraties binnen het domein Omgeving, de Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (SPWARNE) en Leefmilieu Brussel voor de derde keer een raadpleging van het publiek over de implementatie van het PRTR-Protocol in de respectievelijke gewesten.

Ieder gewest dient erop toe te zien dat de bepalingen van het Protocol worden nageleefd en milieu-informatie beschikbaar wordt gesteld voor het publiek. Over de realisatie van het Protocol wordt per gewest een afzonderlijk rapport opgesteld dat moet overgemaakt worden aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Ieder gewest moet in navolging van het Protocol een openbare raadpleging organiseren over dit rapport.
 
Het rapport kan van 9 februari tot en met 9 maart 2021 worden geraadpleegd op de volgende websites:

U vindt er meer uitleg over hoe u uw opmerkingen op deze rapporten kwijt kunt. Alle ontvangen antwoorden worden verwerkt door de betrokken administraties. Een synthese hiervan wordt in de loop van maart 2021 gepubliceerd op dezelfde websites.